Stimuleringslening non-profit organisaties

Heeft u een non-profitorganisatie? Dan kunt u een stimuleringslening aanvragen. Daarmee kunt u energiebesparende en duurzame maatregelen financieren. Op deze pagina leest u hoe dat moet.

U mag voor uw non-profitorganisatie een lening aanvragen
Hiermee kunt u energiebesparende en duurzame maatregelen financieren. De gemeenteraad van Oost Gelre heeft hiervoor namelijk € 100.000,- beschikbaar gesteld om non-profitorganisaties (activiteiten in hoofdzaak gericht op sportieve, educatieve, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard) te stimuleren. Dit geld is gestort in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Onze voorwaarden om gebruik te maken van deze lening leest u bij het onderdeel Voorwaarden.

Vraag uw lening gemakkelijk aan
Bij het onderdeel Aanvraag leest u hoe dat moet.

Lees de voorwaarden van de gemeente Oost Gelre voor de lening
Deze staan in de ‘Verordening Stimuleringslening non-profit organisaties Oost Gelre’. U vindt deze verordening op de website van de overheid.