Standplaatsvergunning

Een standplaatsvergunning houdt in het op of aan de openbare weg innemen van een standplaats voor het te koop aanbieden, van goederen en/of diensten.
Aan de aanvrager wordt vergunning verleend als op de betreffende standplaatsstrook nog ruimte is.
De gemeente heeft voor elke kern standplaatsstroken aangewezen te weten:

Overzicht standplaatsstroken in Oost Gelre
Kern Locatie standplaatsstrook

Lichtenvoorde

De parkeerplaats nabij de sporthal aan de v.d. Meer de Walcherenstraat

De parkeerplaats nabij het voetbalveld aan de Raadhuisstraat

Groenlo

De standplaatsstrook tegenover de Lidl aan de Buitenschans

Zieuwent

De parkeerplaats nabij de kerk in de Dorpsstraat

Lievelde

De standplaatsstrook op het Koningsplein aan de Lievelderweg

Harreveld

De standplaatsstrook op het Meester Nijsplein aan de Kerkstraat

Mariënvelde

De parkeerplaats naast de kerk aan de Waalderweg

Vragender

De standplaatsstrook op de parkeerplaats nabij de sporthal aan de Kapelweg

 

Hoe gaat het in zijn werk ?

U kunt een persoonsgebonden standplaatsvergunning als volgt aanvragen:

DigiD logo  Online met inloggen via DigiD (voor burgers)

 

Logo eHerkenning  Online met inloggen via eHerkenning (voor bedrijven/organisaties

Om het formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. Logo eHerkenning 2

 

Logo PDF  Aanvraagformulier standplaatsvergunning (pdf - 143 kB)

Wat kost het mij ?

(Tarieven 2020)
De kosten van een standplaatsvergunning zijn € 276,00.
Dit bedrag wordt verhoogd met een bedrag voor stroomverbruik:
- voor een krachtstroomverbruiker (400 V) € 500,00
- voor een normaalstroomverbruiker (230 V) € 250,00

Daarnaast zijn precariorechten verschuldigd. Het tarief voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond per dagdeel (4 uren) in Lichtenvoorde en Groenlo bedraagt € 10,15, met een maximum van € 405,00 per jaar voor één wekelijks dagdeel.
Het tarief voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond per dagdeel (4 uren) in Lievelde, Harreveld, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle bedraagt € 6,30, met een maximum van € 252,00 per jaar voor één wekelijks dagdeel.

Wat zijn de standplaatstijden?

Op het innemen van een standplaats is de Winkeltijdenwet van toepassing.
Dit betekent dat het verboden is een standplaats voor het publiek geopend te hebben:

  • op zondag;
  • op nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19.00 uur, op Tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op Tweede Pinksterdag, op 24 december na 19.00 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei
    na 19.00 uur;
  • op werkdagen voor 6.00 uur en na 22.00 uur.

Verkoop oliebollen

De verkoop van oliebollen en appelflappen op de openbare weg mag onder de volgende voorwaarden:

  1. Verkoop en bakken mag plaats vinden tussen 16 december en 1 januari.
  2. Verkoop en bakken dient te geschieden in de directe nabijheid van het bedrijf dat de standplaatsvergunning aanvraagt.
  3. Het bakken van producten is alleen toegestaan indien daarvoor gebruik wordt gemaakt van een bakafzuig- en ontgeuringsinstallatie en dat die installaties voldoen aan de voorschriften uit het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer".
  4. De verkoop is toegestaan op locaties die niet zijn aangewezen als parkeerplaats of andere specifieke verkeersdoeleinden.
  5. De vergunning moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden.

Waar moet ik zijn ?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel.: 0544 - 393535.