Schetsplan

Heeft u (ver)bouwplannen en heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig?

Dan kunt u eerst een schetsplan indienen. Uitgebreide onderzoeken en berekeningen hoeft u vaak nog niet in te dienen. U weet zo, zonder al te veel onkosten te maken, of uw bouwplan kans van slagen heeft.

Wij toetsen of uw schetsplan voldoet aan de regels van het geldende bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan kunt u digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Past uw bouwplan binnen de regels van het bestemmingsplan? Of is een afwijking mogelijk? Dan leggen wij uw schetsplan voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Zij beoordelen of uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Na beoordeling ontvangt u een reactie per mail. Dit is meestal binnen twee maanden:

  • Is deze positief? Dan kunt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen via www.omgevingsloket.nl.
  • Is deze negatief? Dan ontvangt u een gemotiveerde afwijzing.

Het antwoord op het schetsplan of principeverzoek is een principe-uitspraak. Dit is nog geen vergunning, en dat betekent dat u geen bezwaar of beroep kunt indienen.

Voor grotere bouwplannen moet u een principeverzoek indienen. Of als u weet dat dit plan niet in het bestemmingsplan past of met een afwijking mogelijk is.

Daarvoor is een ander formulier, op deze pagina