Rijbewijs (buitenlands)

Een rijbewijs dat buiten Nederland is afgegeven, is niet zonder meer geldig in Nederland.

Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie of door Noorwegen, Liechtenstein of IJsland (Europese Economische Ruimte) of Zwitserland, dan mag u, na vestiging in Nederland, nog een bepaalde tijd gebruik maken van dit rijbewijs: U kunt er tot 10 jaar na afgifte van het buitenlandse rijbewijs in Nederland mee blijven rijden. Indien uw rijbewijs al ouder is dan 9 jaar, dan mag u in ieder geval nog een jaar, na vestigingsdatum, in Nederland blijven rijden met uw rijbewijs. Het buitenlandse rijbewijs moet in deze periode wel geldig zijn.

Is het rijbewijs afgegeven in een ander land dan hiervoor vermeld, of op de Nederlandse Antillen of Aruba, dan kunt u dat nog tot 185 dagen na vestiging in Nederland gebruiken. In die periode zult u moeten zorgen voor een Nederlands rijbewijs.

Hoe gaat het omwisselen van een buitenlands rijbewijs in zijn werk?

Het omwisselen van het rijbewijs houdt in dat u uw buitenlandse rijbewijs inlevert en daar een Nederlands rijbewijs voor in de plaats krijgt.
​Wanneer en hoe u dat kunt doen leest u op de website van de RDW bij “buitenlands rijbewijs omwisselen”.

Voor het aanvragen van een Nederlands rijbewijs kunt u bij de gemeente Oost Gelre online een afspraak maken.

Hoe vraag ik een Nederlands rijbewijs aan?

U kunt een Nederlands rijbewijs op de volgende manieren aanvragen:

Voor het ophalen van een rijbewijs hoeft u geen afspraak te maken. U kunt hiervoor terecht bij de centrale receptiebalie tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

Bij uw bezoek dient u de documenten mee te nemen die vermeld zijn onder Voorwaarden.

Wat kost het omwisselen van mijn rijbewijs?

De kosten voor een Nederlands rijbewijs kunt u zien in het overzicht leges rijbewijzen.

Wat moet ik bij het omwisselen meenemen?

Omwisseling EU/EER of Zwitsers rijbewijs:

 • Een geldig legitimatiebewijs (reisdocument of verblijfsdocument);
 • Eén recente goedgelijkende kleurenpasfoto (Voorschriften pasfoto, zijn die die ook voor een paspoort/identiteitskaart gelden). De goedgelijkende foto is maximaal 6 maanden oud op het moment van aanvraag. De foto geeft een scherpe, natuurlijke weergave van de aanvrager;
 • Het originele geldige rijbewijs;
 • Is de geldigheidsduur verstreken, een verklaring van de afgevende autoriteit;
 • Bij vermissing van het EU/EER of Zwitsers rijbewijs moet u een verklaring van de afgevende instantie overleggen en ook een door de Nederlandse politie opgemaakt proces-verbaal.
 • Voordat u de aanvraag om omwisseling doet dient het CBR een op uw naam geregistreerde verklaring van geschiktheid ("Gezondheidsverklaring (Eigen verklaring") in het rijbewijzenregister te hebben geplaatst in volgende gevallen;
  - u bent 75 jaar of ouder;
  - het rijbewijs verloopt op of na uw 75e jaar;
  - het rijbewijs heeft niet de normale geldigheidsduur i.v.m. een medische indicatie;
  - het rijbewijs is tevens geldig voor categorie C, C1,D, D1, CE, C1E, DE en/of D1E.
  - In enkele gevallen een bewijs waaruit blijkt dat u ten tijde van afgifte van het buitenlandse rijbewijs, minimaal 185 dagen in een periode van één jaar, woonachtig bent geweest in het land van afgifte.
 • Verdere informatie leest u op website van de RDW bij “buitenlands rijbewijs omwisselen”

Omwisseling rijbewijs buiten EU/EER/Zwitserland, welke voor omwisseling in aanmerking komen:

 • Een geldig legitimatiebewijs (reisdocument of verblijfsdocument);
 • Eén recente goedgelijkende kleurenpasfoto (Voorschriften pasfoto, zijn die die ook voor een paspoort/identiteitskaart gelden). De goedgelijkende foto is maximaal 6 maanden oud op het moment van aanvraag. De foto geeft een scherpe, natuurlijke weergave van de aanvrager;
 • Het originele geldige rijbewijs;
 • Voordat u de aanvraag om omwisseling doet dient het CBR een op uw naam geregistreerde verklaring van geschiktheid ("Gezondheidsverklaring (Eigen verklaring") te hebben geplaatst in het rijbewijzenregister;
 • In enkele gevallen een bewijs waaruit blijkt dat u, ten tijde van afgifte van het buitenlandse rijbewijs, minimaal 185 dagen in een periode van één jaar, woonachtig bent geweest in het land van afgifte;
 • In enkele gevallen de verklaring van de inspectie van Belastingen te Heerlen waaruit de zgn. "30% belastingregeling" blijkt.
 • Vertaling van het buitenlandse rijbewijs.
  Wanneer het ter omwisseling aangeboden rijbewijs alleen is opgesteld in leestekens die niet in Nederland gebruikt worden (bijvoorbeeld in het Japans of Grieks), is het noodzakelijk dat een vertaling van het buitenlandse rijbewijs wordt meegestuurd. De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigde tolk, dan wel door de Ambassade of het Consulaat.

Wat zijn de voorschriften voor pasfoto's?

De voorschriften voor de pasfoto zijn die die ook voor een paspoort/identiteitskaart gelden: vereisten voor een pasfoto. De goedgelijkende foto is maximaal 6 maanden oud op het moment van aanvraag. De foto geeft een scherpe, natuurlijke weergave van de aanvrager.

De afdeling burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak

U moet een afspraak maken. We helpen u dan op de afgesproken tijden.

Een afspraak maken is heel eenvoudig. Lees meer hierover op de pagina een afspraak maken.

Voor het ophalen van een rijbewijs hoeft u geen afspraak te maken. U kunt hiervoor terecht bij de centrale receptiebalie tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0544) 39 35 35 of mailt u naar burgerzaken@oostgelre.nl.