Rijbewijs (buitenlands)

Een rijbewijs dat buiten Nederland is afgegeven, is niet zonder meer geldig in Nederland.

Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie of door Noorwegen, Liechtenstein of IJsland (Europese Economische Ruimte) of Zwitserland, dan mag u, na vestiging in Nederland, nog een bepaalde tijd gebruik maken van dit rijbewijs: U kunt er tot 10 jaar na afgifte van het buitenlandse rijbewijs in Nederland mee blijven rijden. Indien uw rijbewijs al ouder is dan 9 jaar, dan mag u in ieder geval nog een jaar, na vestigingsdatum, in Nederland blijven rijden met uw rijbewijs. Het buitenlandse rijbewijs moet in deze periode wel geldig zijn.

Is het rijbewijs afgegeven in een ander land dan hiervoor vermeld, of op de Nederlandse Antillen of Aruba, dan kunt u dat nog tot 185 dagen na vestiging in Nederland gebruiken. In die periode zult u moeten zorgen voor een Nederlands rijbewijs.

Hoe gaat het omwisselen van een buitenlands rijbewijs in zijn werk?

Het omwisselen van het rijbewijs houdt in dat u uw buitenlandse rijbewijs inlevert en daar een Nederlands rijbewijs voor in de plaats krijgt.
​Wanneer en hoe u dat kunt doen leest u op de website van de RDW bij “buitenlands rijbewijs omwisselen”.

Voor het aanvragen van een Nederlands rijbewijs kunt u bij de gemeente Oost Gelre online een afspraak maken.