Regels voor vuurwerk en carbidschieten

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Oost Gelre staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven. In dit gedeelte komen regels aan de orde die gaan over afleveren en bezigen van vuurwerk en carbidschieten.

Wat mag wel en wat mag niet?

Afsteken van vuurwerk
Het is verboden vuurwerk op of aan de weg of op een voor publiek toegankelijke plaats af te steken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. Vuurwerk mag worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Carbidschieten
Carbidschieten is toegestaan op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur onder de volgende voorwaarden:

  • Bij het carbidschieten wordt gebruik gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter, die niet worden afgesloten met harde voorwerpen. Toegestaan zijn leren en plastic ballen.
  • Het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van tenminste:
    - 100 meter van woningen; 
    - 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven.
  • Het vrijschootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld  bevindt zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen.
  • Degene die met carbid schiet neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.
  • Degene die met carbid schiet heeft de leeftijd van of schiet onder toezicht van een persoon van minimaal 18 jaar oud.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur,  tel.: (0544) - 393535.