Regels voor vuurwerk en carbidschieten

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Oost Gelre staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven en overlast te voorkomen. Op deze pagina komen regels aan de orde die gaan over het gebruik van vuurwerk en carbidschieten tijdens de jaarwisseling.

Wat mag wel en wat mag niet?

Afsteken van vuurwerk

Oudejaarsvuurwerk is verboden tijdens oud en nieuw 2020-2021. U mag het niet verkopen of afsteken. Dit verbod geldt voor al het vuurwerk dat jaarlijks verkocht werd op de 3 dagen voor oud en nieuw. Dit is omdat de druk op de zorg (ziekenhuizen, huisartsenposten, etc.) door corona heel hoog is. Sterretjes en knalerwten zijn wel toegestaan. Voor de rest van het jaar blijft het verbod op afsteken van vuurwerk ook van kracht.

Carbidschieten

Per gemeente verschillen de regels voor het carbidschieten. Door alle belangstelling voor het carbidschieten hebben de Achterhoekse gemeenten afspraken gemaakt hoe ze hierin zoveel mogelijk één lijn willen trekken.

De gemeente Oost Gelre doet een oproep: ga niet carbidschieten, sla een jaartje over!

Tijden carbidschieten
De gemeenteraad heeft besloten dat carbidschieten mag plaatsvinden al blijft de oproep om een jaartje over te slaan. Carbidschieten mag alleen tussen 10.00 uur en 18.00 uur en coronaproof (maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand). Dat is in lijn met de maatregelen die ook de andere Achterhoekse gemeenten nemen.

Een nieuwe regel: meldplicht
Voor carbidschieten geldt een meldplicht. Wie zich aanmeldt krijgt dan direct een antwoord terug met de ‘spelregels’. Aanmelden kon tot maandag 28 december 2020.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur tel.: (0544) - 393535.