Oud papier

Het oud papier wordt huis-aan-huis via een minicontainer opgehaald. De inzameldata staan in de digitale inzamelkalender van ROVA. Bij appartementencomplexen kan er sprake zijn van een gezamenlijke oud papiercontainer.

Verder kunt u oud papier gratis brengen naar de papiercontainer bij speeltuinvereniging Kindervreugd aan de Gebroeders Ketteringstraat 15 in Lichtenvoorde.
Ook bij de afvalbrengpunten kunt u papier brengen, maar daar is het niet gratis.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het inzamelen van oud papier zijn meegenomen in het vast tarief van de afvalstoffenheffing. Dit is de gemeentelijke belasting voor afvalstoffen.

NEE/NEE’-stickers en ‘NEE/JA’- stickers

Wilt u zo weinig mogelijk oud papier? Dan kunt u op uw brievenbus een sticker plakken. Het gebruik van deze stickers zorgt ervoor dat er minder drukwerk wordt gemaakt. De stickers zijn gratis af te halen bij de receptie van het gemeentehuis.

NEE/NEE sticker
Daarmee geeft u aan dat u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of huis-aan-huisbladen wilt ontvangen.

NEE/JA sticker
Daarmee geeft u aan dat u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk maar wel huis-aan-huisbladen wilt ontvangen.

 

Om oud papier en karton goed opnieuw te kunnen gebruiken, moet het gescheiden worden van het restafval. Dan blijft het schoon en droog.
Een boek dat nog leesbaar is, kun je ook naar de kringloopwinkel brengen. Is een boek met een leren of linnen kaft echt aan het einde van zijn levensduur? Dan mag de kaft er af gehaald worden en kan de rest bij het oud papier.
Kunststof en papier dat waterafstotend is gemaakt verstoren de papierrecycling. Gooi daarom geen melk- en sappakken, gewaxte snoeppapiertjes, broodzakken en foto's bij het oud papier.

Digitale afvalscheidingswijzer
Wilt u weten in welke afvalbak een soort afval hoort? Kijk dan op de afvalscheidingswijzer.

 

Waar kan ik terecht?

Is uw vraag niet beantwoord? Kijk dan op de Afvalscheidingswijzer. Of neem contact op met de klantenservice van ROVA, telefoonnummer (038) 427 37 77. Wilt u liever mailen vul dan het  contactformulier op de website van ROVA in.