Oud papier

Het oud papier wordt huis-aan-huis via een minicontainer opgehaald. De inzameldata staan in de digitale inzamelkalender van ROVA. Bij appartementencomplexen kan er sprake zijn van een gezamenlijke oud papiercontainer.

Verder kunt u oud papier gratis brengen naar de papiercontainer bij speeltuinvereniging Kindervreugd aan de Gebroeders Ketteringstraat 15 in Lichtenvoorde.
Ook bij de afvalbrengpunten kunt u papier brengen, maar daar is het niet gratis.