Optieprocedure, aanvraag Nederlandse nationaliteit

Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door Optie

De meest eenvoudige wijze waarop een vreemdeling Nederlander kan worden is door optie. Alleen kan niet iedere vreemdeling hier gebruik van maken. De meeste vreemdelingen kunnen wel Nederlander worden door naturalisatie als ze voldoen aan de voorwaarden. Als u aan de voorwaarden voor Optie voldoet, bevestigt de burgemeester schriftelijk dat u Nederlander bent geworden. Vanaf dat moment bezit u de Nederlandse nationaliteit. U ontvangt een uitnodiging voor het in ontvangst nemen van de bevestiging op de verplicht gestelde naturalisatieceremonie.

Let op!

Als u de Nederlandse nationaliteit verkrijgt, dan kan dit consequenties hebben voor uw oorspronkelijke nationaliteit. In sommige gevallen moet u hiervan verplicht afstand doen. Dit kan hoge kosten met zich meebrengen of gevolgen hebben voor uw erfrecht.

Hoe doe ik een optieverzoek?

Neemt u hiervoor contact op met de consulente burgerzaken van de afdeling Publiek en Bestuur. Voor een eerste informatief gesprek maakt u online een afspraak voor informatie over naturalisatie of een optieprocedure. Pas als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een optieverzoek indienen.

U neemt mee:

 • uw huidige buitenlandse paspoort
 • uw verblijfsdocument
 • bewijs van inburgering (diploma)
 • een gelegaliseerde geboorteakte

Wat kost het mij?

De kosten kunt u zien in het overzicht leges naturalisatie en optie.

Bijzondere voorwaarden:

Polygaam gehuwd?
Sinds 1 april 2003 wordt bekeken of er van de vreemdeling van zestien jaar en ouder openbare orde problemen bekend zijn (artikel 6, lid 4 RWN), die de verkrijging van het Nederlanderschap in de weg staan. Voor optieverklaringen die op of na 1 februari 2009 zijn afgelegd geldt dat een optant ook niet meer polygaam gehuwd mag zijn. Anders is er ook sprake van strijd met de (civielrechtelijke) openbare orde.

Verklaring van verbondenheid
De optant is ook verplicht om zich bereid te verklaren om de verklaring van verbondenheid af te leggen op de ceremonie.

Wat zijn de voorwaarden?

Om voor optie in aanmerking te komen moet u in alle gevallen in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. U kunt van deze procedure gebruikmaken als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent meerderjarig (dat wil zeggen 18 jaar of ouder; bent u jonger dan 18, dan bent u meerderjarig als u getrouwd bent of getrouwd bent geweest), in Nederland geboren als kind van immigranten en u woont sinds uw geboorte onafgebroken in Nederland;
 • U bent in Nederland geboren, u hebt hier tenminste drie jaar onafgebroken gewoond en u hebt vanaf uw geboorte geen nationaliteit (u bent staatloos);
 • U bent meerderjarig en u woont vanaf uw vierde jaar legaal in Nederland;
 • U bent meerderjarig, oud-Nederlander en u woont tenminste één jaar in Nederland op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel (zie de aparte brochure voor oud-Nederlanders);
 • U bent tenminste drie jaar getrouwd met een Nederlander en woont tenminste vijftien jaar onafgebroken legaal in Nederland;
 • U bent 65 jaar of ouder en woont vijftien jaar onafgebroken legaal in Nederland.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen minderjarige kinderen, na drie jaar te zijn verzorgd en opgevoed door tenminste één Nederlandse ouder, ook in aanmerking komen voor optie. U kunt alle voorwaarden vinden op de site van de IND: https://ind.nl/Nederlanderschap/Paginas/Optie.aspx.

Uiteraard kunt u voor al uw vragen ook contact opnemen met de consulente burgerzaken van de afdeling Publiek en Bestuur van de gemeente Oost Gelre.

De IND is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17:00 uur.
Bel 088 043 04 30 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke tarief).
Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31 88 043 04 30.

De afdeling burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak

U moet contact opnemen met de consulente burgerzaken van de afdeling Publiek en Bestuur. Maak een afspraak voor een eerste informatief gesprek over een optieprocedure. We helpen u dan op de afgesproken tijden.

Een afspraak maken is heel eenvoudig. Dat kan op 3 manieren:

 • Online een afspraak maken
 • Telefonisch via telefoonnummer (0544) 39 35 35
 • Aan de receptie van het gemeentehuis tijdens openingstijden

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0544) 39 35 35 of mailt u naar burgerzaken@oostgelre.nl.

Ook vindt u uitgebreide informatie op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit.