Optieprocedure, aanvraag Nederlandse nationaliteit

Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door Optie

De meest eenvoudige wijze waarop een vreemdeling Nederlander kan worden is door optie. Alleen kan niet iedere vreemdeling hier gebruik van maken. De meeste vreemdelingen kunnen wel Nederlander worden door naturalisatie als ze voldoen aan de voorwaarden. Als u aan de voorwaarden voor Optie voldoet, bevestigt de burgemeester schriftelijk dat u Nederlander bent geworden. Vanaf dat moment bezit u de Nederlandse nationaliteit. U ontvangt een uitnodiging voor het in ontvangst nemen van de bevestiging op de verplicht gestelde naturalisatieceremonie.

Let op!

Als u de Nederlandse nationaliteit verkrijgt, dan kan dit consequenties hebben voor uw oorspronkelijke nationaliteit. In sommige gevallen moet u hiervan verplicht afstand doen. Dit kan hoge kosten met zich meebrengen of gevolgen hebben voor uw erfrecht.