Ontheffing coronawet

Vanaf 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19; de coronawet. Hierin staan landelijke maatregelen tegen corona. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de burgemeester een ontheffing geven.

Het verlenen van een ontheffing is een zeer grote uitzondering.
Een ontheffing kan worden aangevraagd voor:

 • Groepsvorming
  Plaatsen waar het niet is toegestaan in groepen te zijn. Het gaat hier om een groep mensen die min of meer bij elkaar hoort. Het gaat niet om een groep mensen die toevallig bij elkaar is, bijvoorbeeld om op een bus te wachten.
   
 • Openstelling publieke plaatsen
  Publieke plaatsen die niet, of alleen onder voorwaarden, open mogen zijn voor het publiek. Voorbeelden van publieke plaatsen zijn cafés, restaurants, theaters en bioscopen.
   
 • Evenementen
  Evenementen die niet, of alleen onder voorwaarden, toegestaan zijn. Let op: als u een ontheffing heeft gekregen voor het organiseren van een evenement, moet u ook een evenementenvergunning aanvragen. Dat kan via de pagina Evenementenvergunning.
   
 • Overige regels
  Alles wat niet onder bovenstaande ontheffingen valt. Dit is geregeld in artikel 58e lid 2 onder b juncto artikel 58j Wet publieke gezondheid.
   

Lees bij het onderdeel ‘Voorwaarden’ welke voorwaarden er gelden.

De landelijke coronawet met maatregelen tegen COVID-19 vervangt de noodverordeningen

Met de coronawet kunnen de Eerste en de Tweede Kamer de regering controleren. Ook krijgen burgemeesters meer mogelijkheden voor maatwerk binnen hun gemeente. De Coronawet geldt vanaf 1 december 2020 voor de duur van 3 maanden. De wet is onlangs verlengd tot 1 juni 2021.

Uw verzoek voor ontheffing wordt vergeleken met het belang van de bestrijding van het virus

Als een ontheffing de bestrijding moeilijker maakt of bedreigt, verleent de burgemeester geen ontheffing. U krijgt alleen een ontheffing in een heel bijzonder, concreet geval. Deze ontheffing is een uitzondering op de algemene regels in de coronawet. Ze zijn niet bedoeld om nieuwe uitzonderingen te maken.