Onkruidbestrijding

Het kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte wordt onder andere bepaald door onkruidgroei. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in:

  1. Onkruid in het openbaar groen.
    Uitgangspunt is het niet gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen. Onkruid wordt met de schoffel of handmatig verwijderd.
     
  2. Onkruid op verhardingen (trottoir, parkeerplaatsen, wegen)
    De gemeente past een milieuvriendelijke methode toe. Een combinatie van hete lucht, infrarode straling en hete stoom in één machine. Het gebruik van chemische middelen is wettelijk verboden.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35.