Alle producten

U ontvangt elk jaar in februari een aanslag gemeentebelastingen. 
De aanslag bestaat uit de WOZ-beschikking en een aantal belastingen.

 

De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoek.

Voor meer informatie kijkt u op de website van deze dienst www.odachterhoek.nl

 

Wilt u zelf uw ambities en dromen waarmaken en een bedrijf starten, of uw diensten aanbieden als zzp’er? Een eigen bedrijf runnen is spannend, uitdagend en vooral leuk! Maar een onderneming starten vergt tijd, een goede voorbereiding en veel energie. Kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken? Dan bent u bij het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) aan het juiste adres.

 

Afval dat niet thuishoort of past in een vuilniszak, mini-container of ondergrondse afval container kunt u brengen naar één van de afvalbrengpunten in Oost Gelre. Een uitzondering hierop is het klein chemisch afval. De inzameling gebeurt alleen via de chemokar (zie Klein chemisch afval. U moet wel inwoner van Oost Gelre zijn om restafval te mogen brengen.

 

Lees meer: Afvalbrengpunten

Afval wordt in Oost Gelre ‘omgekeerd ingezameld’. Dit betekent dat we geen afval inzamelen, maar grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. Denk daarbij aan gft-afval, papier, karton, plastic verpakkingen, blik en melk- en sappakken. Voor de meeste inwoners geldt een container voor elke grondstof.

 

Lees meer: Afvalcontainers

Afvalinzameling gebeurt volgens het diftarsysteem via ‘omgekeerd inzamelen’. Dit betekent dat we geen afval inzamelen, maar grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. Denk daarbij aan gft-afval, papier, karton, plastic verpakkingen, blik en melk- en sappakken. We zamelen afval uit huishoudens in via containers en verzamelcontainers.

 

Lees meer: Afvalinzameling

De gemeente Oost Gelre is verplicht om ervoor te zorgen dat bij elke huishouding binnen de gemeente het huisvuil wordt ingezameld. Daarom legt de gemeente per huishouding een aanslag afvalstoffenheffing op. Het maakt daarbij niet uit of u inderdaad afval aanbiedt.

 

Lees meer: Afvalstoffenheffing

Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van het horecabedrijf (café, restaurant maar ook sportkantines etc.) of het slijtersbedrijf.
Om een café, restaurant, slijtersbedrijf of kantine waar alcohol wordt verstrekt te mogen exploiteren is een drank- en horecavergunning nodig. De vergunning wordt verleend voor een specifieke inrichting op naam van de ondernemer. De Drank- en Horecawet kent 2 soorten vergunningen: het horecabedrijf of het slijtersbedrijf.

 

In de gemeente Oost Gelre is één algemene begraafplaats aan de Vragenderweg (ongenummerd) in Lichtenvoorde. De overige begraafplaatsen worden beheerd door de kerken in de verschillende kernen.

 

In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is bepaald dat de gemeente de zorgplicht voor archeologie heeft. In verband met deze wet heeft de gemeente Oost Gelre een Archeologische Verwachtingskaart gemaakt. Op deze kaart zijn de archeologische verwachtingen van de gemeente weergegeven. Veel van het beleid is al opgenomen in bestemmingsplannen.

 

Lees meer: Archeologie