Loterijvergunning

Voor het organiseren van een loterij, rebus of tombola is een vergunning nodig als bedoeld in de Wet op de Kansspelen.

Het college van burgemeester en wethouders kan vergunning verlenen voor het organiseren van een loterij wanneer met de opbrengst uitsluitend enig algemeen belang wordt beoogd en de gezamenlijke waarde van de prijzen en premies niet meer is dan € 4.500,--. Bij een hogere waarde beslist het ministerie van Justitie en Veiligheid over de vergunningverlening. In dat geval moet gebruik worden gemaakt van een ander aanvraagformulier. Dit kan aangevraagd worden bij :

Kansspelautoriteit
Postbus 298
2501 CH Den Haag

Tel.: 070 – 302 13 00

E-mail: info@kansspelautoriteit.nl