Leerplicht, vrijstelling of verlof

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Daarna geldt tot het 18e jaar de kwalificatieplicht. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u vrijstelling of (extra) verlof aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

Beroep op vrijstelling of verlof

 1. Vrijstelling paar uur per week voor kinderen van 5 jaar
  Als een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend is voor uw kind, mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot uw kind 6 jaar wordt. Hiervoor hebt u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.
   
 2. Vrijstelling inschrijving op een school
  In de volgende gevallen kunt u vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen:
 • Psychische en lichamelijke klachten bij uw kind.
 • Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt.
 • Uw kind gaat in het buitenland naar school.
 • U leidt een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

  De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

 1. Vrijstelling van schoolbezoek
  Soms kan uw kind toestemming krijgen om een of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij:
 • ziekte;
 • schorsing;
 • een religieuze feestdag;
 • een huwelijk;
 • een uitvaart.

Hoe het werkt en wat u er voor nodig heeft leest u bij het onderdeel Voorwaarden.

Extra verlof
Wat hier voor geldt en hoe u dit aanvraagt leest u bij het onderdeel Bijzonderheden.