Leerplicht, vrijstelling of verlof

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Daarna geldt tot het 18e jaar de kwalificatieplicht. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u vrijstelling of (extra) verlof aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

Beroep op vrijstelling of verlof

 1. Vrijstelling paar uur per week voor kinderen van 5 jaar
  Als een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend is voor uw kind, mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot uw kind 6 jaar wordt. Hiervoor hebt u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.
   
 2. Vrijstelling inschrijving op een school
  In de volgende gevallen kunt u vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen:
 • Psychische en lichamelijke klachten bij uw kind.
 • Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt.
 • Uw kind gaat in het buitenland naar school.
 • U leidt een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

  De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

 1. Vrijstelling van schoolbezoek
  Soms kan uw kind toestemming krijgen om een of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij:
 • ziekte;
 • schorsing;
 • een religieuze feestdag;
 • een huwelijk;
 • een uitvaart.

Hoe het werkt en wat u er voor nodig heeft leest u bij Voorwaarden.

Extra verlof
Wat hier voor geldt en hoe u dit aanvraagt leest u bij Bijzonderheden.

 

Hoe kan ik beroep doen op vrijstelling?

Dat kan op de volgende manieren:

DigiD logo  online met inloggen via DigiD (voor burgers)

 

Logo eHerkenning  online met inloggen via eHerkenning (voor instellingen)
 

Om het formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. {EH2]

Logo PDF  Formulier beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht (pdf - 240 kB)

 

Hoe vraag ik extra verlof aan?

Een aanvraag voor één of meer dagen verlof heet een 'aanvraag extra verlof'.

 • Extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur (dus niet bij de leerkracht) van de school. Informatie hierover staat in de schoolgids of op de schoolwebsite.
 • Aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de school.
 • Over aanvragen van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur.
 • Over aanvragen van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar.

Extra verlof

Ik wil buiten de schoolvakanties verlof. Mag dat?

Dat mag alleen als de aard van het beroep van (één van) de ouders het onmogelijk maakt om tijdens geen enkele reguliere schoolvakantie 2 weken (10 schooldagen) als gezin vakantie te hebben.
U kunt dan extra verlof aanvragen. Het dienstrooster van uw werkgever is geen reden om toestemming te krijgen.

Voor extra vakantieverlof gelden de volgende regels:

 • Ouders vragen het verlof minimaal acht weken van tevoren schriftelijk aan bij de directeur van de school (dus niet bij de leerkracht); u kunt bij de school een aanvraagformulier vragen.
 • Het verlof mag maximaal één keer per jaar worden verleend, voor maximaal 10 schooldagen.
 • Het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.
 • Ouders moeten kunnen aantonen dat een vakantie in een gewone schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen (faillissement) zal leiden.

Bekijk de regels en voorwaarden hierover bij vragen en antwoorden over leerplicht op de website van de Rijksoverheid.

Wat zijn de voorwaarden voor vrijstelling van inschrijving op een school

 • artikel 5 onder a Leerplichtwet ; Psychische en lichamelijke klachten bij uw kind:
  Heeft uw kind psychische klachten, zoals autisme of een depressie? Of is uw kind heel ziek? En kan uw kind daarom niet naar school? Dan kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft daarvoor een verklaring van een arts, psycholoog of pedagoog nodig.

  Passend onderwijs
  Passende ondersteuning is soms niet mogelijk in de school. Vandaar dat u een beroep op vrijstelling doet. De gemeente en de school/zorginstellingen zorgen dan samen voor een integrale aanpak.

  Bij het beroep op deze vrijstelling moet een onafhankelijk arts verklaren wat de reden is dat de school en/of een instelling niet bezocht kan worden.
  De gemeente vraagt daarom advies aan het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek (basisonderwijs) en Samenwerkingsverband Slinge-Berkel (voorgezet onderwijs). U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Bij dit gesprek zijn een onafhankelijke jeugdarts van de GGD en orthopedagogen uit het onderwijs aanwezig. Zij kijken mee of onderwijs op geen enkele wijze mogelijk is.

  Informatie over de Samenwerkingsverbanden:
  https://www.swvoostachterhoek.nl
  https://www.swvslingeberkel.nl
   

 • artikel 5 onder b Leerplichtwet; Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt
  Dan kunt u vrijstelling aanvragen ‘vanwege richtingsbedenking.’ Voor deze vrijstelling moet u een schriftelijke toelichting geven aan de gemeente. Na het indienen van de aanvraag sturen wij u hiervoor een formulier toe.
   
 • artikel 5 onder c Leerplichtwet: Uw kind gaat in het buitenland naar school.
  Woont u in Nederland, maar gaat uw kind in het buitenland naar school? Dan moet u vrijstelling aanvragen voor inschrijving bij een Nederlandse school. Dit moet u ieder jaar opnieuw doen. U moet dan aantonen dat uw kind naar een buitenlandse school gaat. Het formulier inschrijving buitenland krijgt u na de aanvraag toegestuurd.

  Voorwaarden acht maanden in het buitenland naar school
  De jongere gaat maximaal acht maanden in het buitenland naar school. Wat moet u doen?
  - Dien zo spoedig mogelijk (vóór 1 juli ) een beroep op vrijstelling van inschrijving in verband met het volgen van onderwijs in het buitenland in.
  - Lever de verklaring van inschrijving op de school in het buitenland in bij de leerplichtambtenaar.

  Langer dan acht maanden in het buitenland naar school
  De jongere gaat langer dan acht maanden in het buitenland naar school. Wat moet u doen?
  Als de jongere langer dan acht maanden in het buitenland naar school gaat, gaat de gemeente Oost Gelre ervan uit dat de jongere daar ook woont.
  De jongere moet zich minstens vijf dagen voor vertrek uitschrijven uit de Basisadministratie personen van Oost Gelre. Dit kunt u doen bij het loket Burgerzaken van de gemeente Oost Gelre.
  Meer informatie: Vertrek naar het buitenland.

   

 • artikel 5a Leerplichtwet; U woont en werkt niet op 1 plek. Werkt u op de kermis of bij het circus?
  U leidt een trekkend bestaan. Dan kan uw kind soms een deel van het jaar een vrijstelling van de leerplicht krijgen. Bij het beroep dient u bij te voegen een verklaring van trekkend bestaan als kermisexploitant of als circusmedewerker in de maanden maart tot en met oktober waarbij de jongere u vergezelt.

Hoe u het beroep op vrijstelling kunt doen, leest u bij Aanvragen

Wat zijn de voorwaarden voor vrijstelling van schoolbezoek

 • Als uw kind ziek is of er is een religieuze feestdag, dan meldt u aan de school dat uw kind niet naar school komt.
 • In andere gevallen (bijv. huwelijk, uitvaart) vraagt u verlof aan de directeur van de school. U moet bewijsstukken laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht.
   

Bel gerust als u vragen heeft

Voor vragen en/of informatie over leer- en kwalificatieplicht kunt u terecht bij de medewerker leerplicht Bianca Poelhuis, e-mail: b.poelhuis@oostgelre.nl  of via telefoonnummer (0544) 39 32 09.