Kansspelautomatenvergunning

Voor het exploiteren van kansspelautomaten hebt u volgens de Wet op de Kansspelen een vergunning nodig.
De vergunningplicht voor het aanwezig hebben van behendigheidsautomaten is vervallen.

Hoe kan ik een vergunning voor kansspelautomaten aanvragen

Het aanvragen kan alleen worden gedaan door een horecabedrijf met een horecavergunning.

DigiD logo  Online met inloggen via DigiD (voor burgers)
 

Logo eHerkenning  Online met inloggen via eHerkenning (voor bedrijven/organisaties)

Om het formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. Logo eHerkenning 2
 

Logo PDF  Aanvraagformulier kansspelautomaten (pdf - 119 kB)
 

  • Via het aanvraagformulier van de automatenexploitant.

 

Wat kost het mij?

De kosten zijn € 226,50 voor de eerste kansspelautomaat voor onbepaalde tijd en € 136,00 voor elke volgende kansspelautomaat voor onbepaalde tijd (tarieven 2020).

Wat zijn de voorwaarden?

Aan het plaatsen van kansspelautomaten is een aantal voorwaarden verbonden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige inrichtingen (cafés, bars) en laagdrempelige inrichtingen (snackbars, kantines).

 

Hoogdrempelige horeca-inrichting
Onder een hoogdrempelige inrichting wordt verstaan:

  • een café of restaurant met een geldige drank- en horecavergunning:
    - waarbij het café- of restaurantbezoek op zichzelf staat en er geen andere activiteiten plaatsvinden waaraan zelfstandige betekenis wordt toegekend en
    - de activiteiten gericht zijn op personen van achttien jaar en ouder.

Laagdrempelige horeca-inrichting

Onder een laagdrempelige inrichting wordt verstaan:

  • een inrichting die door het publiek niet in de eerste plaats wordt bezocht voor het nuttigen van alcoholhoudende drank, maar voor andere doeleinden zoals recreatie, sport of het kopen en nuttigen van etenswaren.

Alleen in een hoogdrempelige inrichtingen kan een vergunning worden verleend voor maximaal twee kansspelautomaten.

Hoe lang is de vergunning geldig?

De vergunning voor het plaatsen van kansspelautomaten wordt in principe voor onbepaalde tijd afgegeven.

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel.: 0544-393535.