Illegale bouw of illegaal gebruik

We noemen iets illegale bouw wanneer een bouwwerk gebouwd is zonder omgevingsvergunning voor het bouwen, terwijl er wel een vergunning nodig was. Ook spreken we van illegale bouw wanneer er wel een vergunning is verleend, maar het bouwwerk niet gebouwd wordt volgens de bij de gemeente ingediende plannen.
Wanneer er wordt gebouwd kan het zijn dat een vergunning is verleend of dat er geen vergunning nodig is. Uitgebreide informatie hierover leest u bij omgevingsvergunning voor bouwen.

We noemen iets illegaal gebruik wanneer het gebruik van een bouwwerk of een perceel niet past binnen de bestemming die in het bestemmingsplan is opgenomen. Bijvoorbeeld: Je mag geen winkel beginnen in een normale woning, of een drukkerij beginnen in een schuur bij een boerderij.

Hoe doe ik een verzoek om handhaving?

Bent u er niet zeker van of een bouwwerk illegaal is, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Omgeving, tel. 0544 - 393535. De medewerkers kunnen u vertellen of er een vergunning/ontheffing is verleend.
Is er geen vergunning of ontheffing verleend, dan kunt u uw verzoek om handhaving schriftelijk richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Hoe gaat het in zijn werk?

Denkt u dat er sprake is van illegale bouw of illegaal gebruik, dan kunt u een verzoek om handhaving indienen. Tijdens de behandeling van een verzoek om handhaving moeten uw belangen en die van degene op wie het verzoek betrekking heeft tegen elkaar worden afgewogen. Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend.

Nadat een melding illegale bouw of illegaal gebruik is ontvangen of wanneer door gemeentelijke inspecteurs een illegale situatie is geconstateerd, wordt gekeken of er alsnog een vergunning of toestemming kan worden verleend. Wanneer dit kan dan krijgt de overtreder eerst de kans om alsnog een vergunning aan te vragen. Is het niet mogelijk om nog een vergunning te verlenen, dan zal de illegale situatie beëindigd moeten worden. Dat kan betekenen dat een zonder vergunning gebouwd bouwwerk moet worden afgebroken of dat een bepaald gebruik moet stoppen

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. 0544 – 393535.