Illegale bouw of illegaal gebruik

We noemen iets illegale bouw wanneer een bouwwerk gebouwd is zonder omgevingsvergunning voor het bouwen, terwijl er wel een vergunning nodig was. Ook spreken we van illegale bouw wanneer er wel een vergunning is verleend, maar het bouwwerk niet gebouwd wordt volgens de bij de gemeente ingediende plannen.
Wanneer er wordt gebouwd kan het zijn dat een vergunning is verleend of dat er geen vergunning nodig is. Uitgebreide informatie hierover leest u bij omgevingsvergunning voor bouwen.

We noemen iets illegaal gebruik wanneer het gebruik van een bouwwerk of een perceel niet past binnen de bestemming die in het bestemmingsplan is opgenomen. Bijvoorbeeld: Je mag geen winkel beginnen in een normale woning, of een drukkerij beginnen in een schuur bij een boerderij.