Handtekeninglegalisatie

Een legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een bepaald document 'echt' is. De handtekening moet in aanwezigheid van de behandelend ambtenaar geplaatst worden. Het geeft geen enkele informatie over de integriteit van de inhoud van het document. Aan de legalisatie kan men slechts de conclusie  verbinden dat de betreffende handtekening gesteld is door de persoon die met naam is genoemd in de legalisatieverklaring.

U heeft bijvoorbeeld een legalisatie van uw handtekening nodig, wanneer u een niet-Europeaan bent en een visum (maximaal drie maanden) nodig heeft om in een land te verblijven. Dit visum moet u aanvragen bij de Nederlandse ambassade in het land waar u woont. Hiervoor heeft u eerst een verklaring nodig van iemand uit Nederland (de garantverklaring). Deze verklaring houdt in: ''ik wil u opvangen in Nederland en ik sta garant voor alle kosten''. De handtekening van de gastheer/gastvrouw moet dan eerst voor echt worden verklaard.

Handtekeninglegalisatie wordt ook vaak gevraagd op stukken die naar het buitenland moeten worden gezonden of op stukken waarin de ondertekenaar toestemming geeft tot uitvoering van bepaalde zaken.