Handtekeninglegalisatie

Een legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een bepaald document 'echt' is. De handtekening moet in aanwezigheid van de behandelend ambtenaar geplaatst worden. Het geeft geen enkele informatie over de integriteit van de inhoud van het document. Aan de legalisatie kan men slechts de conclusie  verbinden dat de betreffende handtekening gesteld is door de persoon die met naam is genoemd in de legalisatieverklaring.

U heeft bijvoorbeeld een legalisatie van uw handtekening nodig, wanneer u een niet-Europeaan bent en een visum (maximaal drie maanden) nodig heeft om in een land te verblijven. Dit visum moet u aanvragen bij de Nederlandse ambassade in het land waar u woont. Hiervoor heeft u eerst een verklaring nodig van iemand uit Nederland (de garantverklaring). Deze verklaring houdt in: ''ik wil u opvangen in Nederland en ik sta garant voor alle kosten''. De handtekening van de gastheer/gastvrouw moet dan eerst voor echt worden verklaard.

Handtekeninglegalisatie wordt ook vaak gevraagd op stukken die naar het buitenland moeten worden gezonden of op stukken waarin de ondertekenaar toestemming geeft tot uitvoering van bepaalde zaken.

Wat moet ik meenemen voor een handtekeninglegalisatie?

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • het document waar de legalisatie op moet komen te staan.

De handtekening wordt gelegaliseerd terwijl u wacht.

Waar kan ik terecht?

U kunt terecht bij de balie Burgerzaken.
Maak een afspraak voor legalisatie van een handtekening.

Wat kost het mij?

De kosten voor het legaliseren van uw handtekening ziet u in het overzicht leges uittreksels en verklaringen.

De afdeling burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak

Een handtekeninglegalisatie vraagt u aan bij de balie burgerzaken. Hiervoor moet u een afspraak maken. We helpen u dan op de afgesproken tijden.

Een afspraak maken is heel eenvoudig. Dat kan op 3 manieren:

  • Online een afspraak maken 
  • Telefonisch via telefoonnummer (0544) 39 35 35
  • Aan de receptie van het gemeentehuis tijdens openingstijden

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0544) 39 35 35 of mailt u naar burgerzaken@oostgelre.nl.