Grondwateroverlast

Naast het voorkomen van steeds heviger regenbuien, is grondwateroverlast een ander belangrijk knelpunt. Grondwateroverlast komt op diverse plaatsen voor, met name in het voor- en najaar. Dit uit zich in natte kelders of kruipruimten. De grondwateroverlast vindt zijn oorsprong veelal in de complexe opbouw van de ondergrond en het ontbreken van sloten in het stedelijk gebied.