Gladheidbestrijding

In de winter kan gladheid ontstaan op de wegen door vorst, ijzel of winterse neerslag. Vanwege de verkeersveiligheid maken en houden we bij gladheid een deel van de wegen en fietspaden begaanbaar. Dit gebeurt door zout strooien en eventueel sneeuwruimen. 

De actuele strooiroute voor de gladheidbestrijding vindt u op deze kaart.

Wanneer strooien we?

We strooien de route wanneer het nodig is. Ook wanneer de gladheid middenin de nacht ontstaat beginnen we direct te strooien.

Waar strooien we?

De gemeente heeft een vaste strooiroute. De strooiroute bestaat uit de volgende wegen:

  • Busroutes, gebiedsontsluitingswegen en routes voor brandweer en ambulances.
  • Een aantal extra wegen en fietspaden binnen de bebouwde kom om de tussenafstand tussen de gestrooide wegen op ongeveer 500 meter te houden.
  • Een aantal extra wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom om de tussenafstand tussen de gestrooide wegen op ongeveer 2 kilometer te houden.

Strooi zelf de stoep voor uw huis

Het is voor de gemeente niet mogelijk om overal te strooien. Als u zelf de stoep voor uw huis sneeuw- en ijsvrij kunt houden, dan kunnen alle voetgangers veilig over de stoep lopen. En wanneer u uw stoep schoonveegt, veegt u dan meteen even de stoep bij uw buren mee wanneer zij niet in de mogelijkheid zijn om dit zelf te doen. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

Wegen van het Rijk en de Provincie

De gemeente Oost Gelre is verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding op gemeentelijke wegen. Binnen onze gemeente liggen ook wegen van het Rijk en de provincie Gelderland. De gladheidbestrijding daarvan gebeurt door het Rijk of de provincie.

Het gaat daarbij of de volgende N-wegen, die buiten de bebouwde kommen liggen.

Rijk:

  • N18 (Twenteroute)

Provincie:

  • N312 (Zieuwentseweg/Ruurloseweg/Batsdijk, tussen Lichtenvoorde en Ruurlo)
  • N313 (Hamelandweg)
  • N319 (Rondweg - Winterswijkseweg)

​Infographic gladheidbestrijding

Overzicht weetjes over gladheidbestrijding

Infographic beschrijving: 5 strooi-eenheden (5 vrachtwagens, 2 tractoren), 24 uur per dag paraat (van 1 november tot 1 april), 7 gram zout per m2, voorraad begin winter 200000 kilo, bij sneeuw gaan er 5 schuifstrooiwagens de weg op, 5 strooiroutes, straten en fietspaden, actuele strooiroute: link naar website van Oost Gelre, Het strooien van de route kosten 3-4 uur tijd.
Wat kun je zelf doen tegen de gladheid? Veeg en strooi de stoep voor je eigen huis!
Als de gemeente een strooiactie plant, wordt dat bekend gemaakt via twitter.com/gem_oostgelre

Waar kan ik terecht?

Heeft u een melding over gladheidbestrijding in de gemeente Oost Gelre?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, via het algemene nummer (0544) – 39 35 35.