Dierenmishandeling of dierenverwaarlozing melden

Is een dier in nood of gewond, of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Bel dan het centrale meldpunt 144 Red een dier. Dit meldnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Ook kunt u contact opnemen met de politie via 0900 - 8844 of bij spoed 112.

Handhaving dierenwelzijn

Dit is verdeeld tussen de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de (dieren)politie, gemeentelijke toezichthouders en BOA’s.

  • De LID handhaaft op huisdieren en hobbymatig gehouden pony’s, paarden, ezels en pluimvee.
  • De NVWA handhaaft op boerderijdieren, wilde dieren en hobbymatig gehouden runderen, varkens, geiten en schapen.
  • Dierenmishandeling en dierenverwaarlozing kunt u nook melden bij de (dieren)politie. De politie behandelt meldingen over de verzorging en huisvesting van gezelschapsdieren en hobbymatig gehouden landbouwdieren, waarbij sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit en komt in actie waar direct hulp nodig is. De politie kan de melding doorgeven aan de LID of NVWA die bestuursrechtelijk kunnen handhaven.

Wat meldt u niet bij 144

Om te voorkomen dat u voor uw melding meerdere malen wordt doorverbonden of doorverwezen, vindt u hier een overzicht van instanties waar u terecht kunt voor meldingen waarbij geen sprake is van dierenmishandeling en –verwaarlozing.

Vermiste/gevonden levende huisdieren

Dierenambulance Doetinchem en Winterswijk via telefoonnummer 06 - 13 95 33 22. Het heeft altijd zin uw vermiste of gevonden huisdier ook op te geven bij Amivedi (0900 - 264 83 34).

Gewonde en of zieke dieren uit het wild

Dierenambulance Doetinchem en Winterswijk via 06 - 13 95 33 22. In sommige gevallen wordt u doorverwezen.

Gevonden dode kleine dieren (zoals vogels en egels)

U kunt deze in een natuurlijke omgeving laten liggen als dat geen kwaad kan (spelende kinderen, auto’s die uitwijken, etc.) of in uw eigen groencontainer leggen. U kunt de dierenambulance bellen op nummer 06 - 13 95 33 22 als deze dieren op of langs de weg liggen en/of gevaar opleveren;

Gevonden dode huisdieren

Dierenambulance Doetinchem en Winterswijk via telefoonnummer 06 - 13 95 33 22.

Gevonden dood groot wild

Bel de politie via 0900 - 8844.