Betoging- demonstratie

Een betoging is een demonstratie of samenkomst met meerdere mensen op een openbare plaats. Het kan gaan om het belijden van godsdienst of levensovertuiging.

U hebt toestemming van de gemeente/burgemeester nodig om een betoging/demonstratie te houden. De betoging/demonstratie moet vreedzaam zijn en de meningsuiting moet voorop staan.
De gemeente ziet hierop toe en wil de overlast van de betoging/demonstratie voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.