Betoging- demonstratie

Een betoging is een demonstratie of samenkomst met meerdere mensen op een openbare plaats. Het kan gaan om het belijden van godsdienst of levensovertuiging.

U hebt toestemming van de gemeente/burgemeester nodig om een betoging/demonstratie te houden. De betoging/demonstratie moet vreedzaam zijn en de meningsuiting moet voorop staan.
De gemeente ziet hierop toe en wil de overlast van de betoging/demonstratie voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

Hoe kan ik een betoging/demonstratie melden?

DigiD logo  Online kennisgeving met inloggen via DIGID (voor burgers)

 

Logo eHerkenning  Online kennisgeving met inloggen via eHerkenning (voor bedrijven

Om dit formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveaus 2. Logo eHerkenning 2

 

Logo PDF  Kennisgeving betoging/demonstratie (pdf – 123 kB)

 

Het melden van een betoging/demonstratie is gratis.

Deze kennisgeving moet tenminste 72 uur voor het begin van de betoging/demonstratie binnen zijn bij de gemeente/de burgemeester. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee bij het bepalen van deze termijn. 

Los van de vrijheid op openbare manifestaties kan de burgemeester voorwaarden aan een betoging/demonstratie verbinden. Bijvoorbeeld ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en/of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Waar kan ik terecht?

Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel. (0544) 39 35 35.