Bestuurlijke boete Basisregistratie Personen (BRP)

De bevolkingsadministratie (Basisregistratie Personen, BRP) dient juist en actueel te zijn. Voor de bijhouding van de BRP heeft de gemeente de juiste gegevens van u nodig. De Wet basisregistratie personen legt daarom verplichtingen op aan u als burger. U moet informatie over uw woonsituatie, burgerlijke staat of nationaliteit tijdig aan de gemeente (afdeling Burgerzaken) door te geven.

Geeft u een dergelijke verandering niet door? Dan begaat u een overtreding. Als u bewust in overtreding bent, kan de gemeente Oost Gelre u een bestuurlijke boete opleggen. De hoogte van de boete kan variëren. Een overzicht van de boetebedragen vindt u op de pagina Bestuurlijke boetes.

Een juiste en actuele bevolkingsadministratie is belangrijk

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers bij in de BRP. Verschillende organisaties zijn verplicht om voor hun taakuitvoering gebruik te maken van persoonsgegevens in de BRP. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Maar ook binnen de gemeentelijke organisatie worden persoonsgegevens gebruikt. Bijvoorbeeld om een paspoort of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen. Het is daarom belangrijk dat de gegevens in de BRP van hoge kwaliteit zijn.

We leggen niet zomaar een boete op

De gemeente mag niet zomaar een boete opleggen. Voordat we daadwerkelijk een bestuurlijke boete opleggen, wijzen we u eerst meermalen op uw verplichtingen. Als we van mening zijn dat u een verplichting niet bent nagekomen, dan moet dat blijken uit de informatie die bij ons beschikbaar is. Die informatie moet niet alleen aantonen dat u de verplichting niet bent nagekomen, maar ook dat dit aan u verwijtbaar is.

 

 

De afdeling burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak

U moet een afspraak maken. We helpen u dan op de afgesproken tijden.

Een afspraak maken is heel eenvoudig. Lees meer hierover op de pagina een afspraak maken.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0544) 39 35 35 of mailt u naar burgerzaken@oostgelre.nl.