Bestrijding eikenprocessierups

Donderdag 28 april zijn we begonnen met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Hieronder leest u daar meer over. Maar let op: we bestrijden de rups alleen in gemeentelijke bomen. Heeft u last van eikenprocessierupsen in bomen op uw eigen terrein? Dan bent u, als eigenaar of bewoner, zelf verantwoordelijk voor bestrijding.

Bestrijding vooraf - preventief

Het bestrijden gebeurt met een biologisch bacteriepreparaat. We bestrijden alleen eiken binnen gebieden waar veel mensen zijn (bijvoorbeeld scholen, parken, speelplekken en drukke voet- en fietspaden). Op deze kaart ziet u om welk gebieden het gaat. Ook houden we rekening met gebieden met belangrijke vlinderpopulaties. Daar bestrijden we niet preventief.

Aanplanten gevarieerde inheemse, meerjarige beplanting

We zetten de komende jaren ook in op versterking van de natuurlijke biodiversiteit. Dat doen we door het aanplanten van kruidenrijke, natuurlijke vegetatie en door ecologisch bermbeheer. Dit levert voldoende voedsel en schuilgelegenheid in alle seizoenen voor de natuurlijke vijanden van de rups, zoals de mees. Daarbij gaan we ook grondeigenaren vragen om mee te doen. Het zaaien van bloemenmengsels in akkerranden en bermen draagt nauwelijks bij aan de biodiversiteit, hoe mooi het er ook gedurende 1 of 2 jaren uitziet. De bloemenmengsels bestaan vaak uit gecultiveerde en uitheemse eenjarige soorten. Insecten en andere bestuivers hebben juist vooral inheemse wilde planten nodig voor hun voortbestaan. Daar zetten wij dus op in

Toch overlast? Dan zuigen we de nesten weg

Als bovengenoemde maatregelen niet voldoende zijn, kan het zijn dat er toch overlast ontstaat. In dat geval laten we op plekken waar veel overlast is, alsnog de nesten wegzuigen. Daarvoor huren we een deskundig bedrijf in. Ook hier hebben plaatsen waar veel mensen zijn of langskomen, voorrang.

Ziet u een nest? Meld dat via de online kaart

Dit jaar kunt u overlast van eikenprocessierupsen in gemeentebomen opnieuw melden via de interactieve kaart. Op de kaart ziet u alle gemeentelijke eikenbomen langs wegen / parken / scholen, etc. (niet in bosgebied). We werken met een stoplichtensysteem. Dat gaat heel makkelijk:

  • Rood: het nest in de boom is bekend. U hoeft niet opnieuw een melding te doen. We gaan kijken.
  • Oranje: het nest in de boom is bekend. Wij hebben de locatie bekeken en we gaan het nest opruimen.
  • Groen: de boom is –voor zover bekend- schoon. Als u in deze boom een nest heeft gezien, kunt u de boom aanklikken en enkele gegevens achterlaten. Deze boom kleurt dan rood.

Zelf verantwoordelijk voor eikenprocessierupsen in bomen op eigen terrein

Zie u eikenprocessierupsen in bomen in eigen tuin of op eigen terrein? Dan bent u als eigenaar of bewoner zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Maar let op: ga niet zelf de rupsen bestrijden. Hierdoor kunt u namelijk gezondheidsklachten krijgen en brandharen van de eikenprocessierups in de omgeving verspreiden. Huur daarom altijd een deskundig bedrijf in.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dat contact op met de afdeling Omgeving. Dat kan telefonisch via (0544) 39 35 35. Of via e-mail: gemeente@oostgelre.nl.