Bestrijding eikenprocessierups

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen. Heeft u last van eikenprocessierupsen in bomen op uw eigen terrein? Dan bent u, als eigenaar of bewoner, zelf verantwoordelijk voor bestrijding.

Bestrijding vooraf - preventief

 • Biologisch afbreekbaar bacteriepreparaat
  We starten in mei met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Het bestrijden gebeurt met een biologisch bacteriepreparaat. We bestrijden alleen eiken binnen gebieden waar veel mensen zijn (bijvoorbeeld scholen, parken, speelplekken en drukke voet- en fietspaden). Op de zonekaart (externe link)ziet u om welke gebieden het gaat. Ook houden we rekening met gebieden met belangrijke vlinderpopulaties. Daar bestrijden we niet preventief. Bijvoorbeeld het gebied vlakbij het Lievelderveld en het gebied rond het Vragenderveen.
 • Natuurlijke vijanden: nestkastjes voor mezen
  De mees is een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Binnen de gemeente Oost Gelre hangen ruim 200 nestkasten. We hebben gekozen voor plekken waar vorig jaar veel overlastmeldingen vandaan kwamen. Het hout van de kastjes komt van gemeentebomen die we moesten kappen.
 • Aanplanten gevarieerde inheemse, meerjarige beplanting
  We zetten de komende jaren ook in op versterking van de natuurlijke biodiversiteit. Dat doen we door het aanplanten van kruidenrijke, natuurlijke vegetatie. Die leveren voldoende voedsel en schuilgelegenheid in alle seizoenen voor de natuurlijke vijanden van de rups, zoals de mees. Daarbij gaan we ook grondeigenaren vragen om mee te doen. Het zaaien van bloemenmengsels in akkerranden en bermen draagt nauwelijks bij aan de biodiversiteit, hoe mooi het er ook gedurende 1 of 2 jaren uitziet. De bloemenmengsels bestaan vaak uit gecultiveerde en uitheemse eenjarige soorten. Insecten en andere bestuivers hebben juist vooral inheemse wilde planten nodig voor hun voortbestaan. Daar zetten wij dus op in.

Toch overlast? Dan zuigen we de nesten weg

Als bovengenoemde maatregelen niet voldoende zijn, kan het zijn dat er toch overlast ontstaat. In dat geval laten we op plekken waar veel overlast is, alsnog de nesten wegzuigen. Daarvoor huren we een deskundig bedrijf in. Plaatsen waar veel mensen zijn of langskomen krijgen voorrang.

Ziet u een nest? Meld dit via de interactieve kaart!(externe link)

Op de kaart staan alle gemeentelijke eikenbomen langs wegen / parken / scholen, etc. (niet in bosgebied). 

We werken met een stoplichtensysteem. Het werkt als volgt:

 • Rood: het nest in de boom is bekend. U hoeft niet opnieuw een melding te doen. We gaan kijken.
 • Oranje: het nest in de boom is bekend. Wij hebben de locatie bekeken en gaan over tot opruimen.
 • Groen: de boom is –voor zover bekend- schoon. Als u in deze boom een nest heeft gezien, kunt u de boom aanklikken en deze kleurt dan rood.

U krijgt geen terugkoppeling van uw melding. U kunt via de kaart in de gaten houden wat er met uw melding gebeurt.

Zelf verantwoordelijk voor eikenprocessierupsen in bomen op eigen terrein

We raden u af om de rupsen zelf te bestrijden. Hierdoor kunt u namelijk gezondheidsklachten krijgen en brandharen van de eikenprocessierups in de omgeving verspreiden. Huur daarom altijd een deskundig bedrijf in.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dat contact op met de afdeling Omgeving. Dat kan telefonisch via (0544) 39 35 35. Of via e-mail: gemeente@oostgelre.nl(link stuurt een e-mail).

Let op: u kunt overlast van de eikenprocessierups alleen melden via de interactieve kaart(externe link)