Bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit

Een voorbereidingsbesluit kan door de gemeenteraad genomen worden, om een bestemmingsplan dat in ontwikkeling is te beschermen. Het is een verklaring waarin staat dat voor een bepaald gebied een (nieuw) bestemmingsplan wordt voorbereid. Het voorbereidingsbesluit moet voorkomen dat er in het gebied activiteiten plaatsvinden die de ontwikkeling van een bestemmingsplan kan tegenwerken, zolang het besluit geldig is.

Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor één jaar, maar kan daarna wel verlengd worden door de gemeenteraad.

Wat moet ik nog meer weten?

Tegen het voorbereidingsbesluit kunt u geen bezwaar of beroep instellen. Wel kunt u bezwaar of beroep instellen tegen besluiten die op basis van een voorbereidingsbesluit worden genomen.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel: (0544) 39 35 35.