Bestemmingsplan, herziening of wijziging

Als u een bouwplan heeft of u wilt grond op een bepaalde manier gebruiken, kan dat botsen met het geldende bestemmingsplan. U kunt dan de gemeente verzoeken om medewerking te verlenen aan het opstellen van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan.

Afhankelijk van uw plan, kan het zijn dat het bestemmingsplan een afwijkingsmogelijkheid biedt. In dat geval kan er eenvoudig meegewerkt worden aan uw verzoek, als u aan de voorwaarden van de afwijkingsmogelijkheid voldoet. In andere gevallen kunnen deze plannen eventueel mogelijk gemaakt worden met een omgevingsvergunning. Voor meer informatie over een omgevingsvergunning kijkt u bij afwijken van het bestemmingsplan.

Als plannen niet met een afwijking uit het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning mogelijk gemaakt kunnen worden, kan de gemeente ervoor kiezen een bestemmingsplan te wijzigen of herzien.
In het geldend bestemmingsplan is opgenomen voor welke ontwikkelingen het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan mag wijzigingen. De bevoegdheid om het plan te herzien ligt bij de gemeenteraad. Dit kan op uw verzoek of de gemeente kan dit zelf doen als het gemeentelijk beleid verandert.

Meer informatie over de bestemmingsplanprocedure leest u bij Bestemmingsplan.