Bestemmingsplan, afwijkingen

Als u een bouwplan heeft, moet u controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een schoorsteen, balkon of erker. Controleer ook het bestemmingsplan als u een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken. Dit kunt u doen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan. 

Er zijn 4 soorten afwijkingen van het bestemmingsplan:

  1. Binnenplanse afwijking: In het bestemmingsplan zelf staat waarvoor en hoe ontheffing op het bestemmingsplan wordt verleend
  2. Buitenplanse kleine afwijking: Deze afwijking wordt ook wel een 'kruimelgeval' genoemd. Het gaat om relatief kleine afwijkingen van het bestemmingsplan waarvoor u een ontheffing kunt krijgen. Dit kan een tijdelijke of een permanente ontheffing worden, afhankelijk van uw plan.
  3. Buitenplanse afwijking: Deze afwijking wordt ook wel een 'Wabo projectbesluit' genoemd. Deze ontheffing kan worden gebruikt voor afwijkingen die niet binnen de vorige mogelijkheden vallen. Deze 'zware' procedure is bijna gelijk aan de procedure voor het maken van een nieuw bestemmingsplan. Uw plan mag niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. U moet een goede ruimtelijke onderbouwing indienen. Neem contact op met de gemeente om door te spreken welke gegevens u moet aanleveren

Kan uw verzoek niet met een afwijking ingewilligd worden? Dan kunt u nog vragen of de gemeente het bestemmingsplan wil wijzigen.

Meer informatie over afwijken van een bestemmingsplan leest u op de website van InfoMil.