Beroepschrift indienen

Er zijn verschillende juridische mogelijkheden om iets te kunnen ondernemen tegen besluiten van de gemeente. Het gaat daarbij om het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening of het indienen van een beroepschrift.

Hier informeren wij u over het indienen van een beroepschrift. Het kan zijn dat de gemeente een besluit op uw bezwaarschrift neemt, waar u het niet mee eens bent. U kunt dan een beroepschrift indienen. Een beroepschrift dient meestal bij de rechtbank te worden ingediend.
Het correspondentieadres van de rechtbank Gelderland en de voorzieningenrechter is: postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. (026) 359 20 00.

Soms geldt een afwijkende regeling. In een aantal gevallen – bijvoorbeeld bij het vaststellen van een bestemmingsplan - dient u uw beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag in te dienen.
Het correspondentieadres is: postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het telefoonnummer is: (070) 426 44 26 en het faxnummer is: (070) 365 13 80.