Archief van de gemeente

Het gemeentearchief bevat alle documenten van administratieve handelingen van de gemeente. Bijvoorbeeld omgevingsvergunningen voor bouwen of kappen of vaststelling bestemmingsplannen.

Actueel archief
Het actuele archief bevat documenten van 20 jaar en jonger. Voor informatie uit dit archief kunt u terecht in het gemeentehuis. U kunt bij de vakafdeling persoonlijk of schriftelijk om informatie vragen. Wilt u documenten bekijken, neem dan vooraf contact op met de vakafdeling. U kunt alleen openbare documenten bekijken. Het bekijken is gratis. Wilt u kopieën hebben? Dan berekenen wij kosten zoals die vermeld zijn in de Legesverordening.

Bekijk de pagina met contactgegevens en openingstijden van de gemeente Oost Gelre.

Historisch archief
Als archieven 20 jaar oud zijn, moeten gemeenten deze overbrengen naar een archiefbewaarplaats. Dit is geregeld in de Archiefwet. Voor de gemeente Oost Gelre is dat het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem.
De overgebrachte archieven van de (voormalige) gemeenten Lichtenvoorde en Groenlo zijn in de studiezaal van het Erfgoedcentrum te bekijken. We hebben nog niet alle archieven overgebracht. 

U kunt bij het Erfgoedcentrum informatie krijgen over welke archieven van onze gemeente daar aanwezig zijn. We raden u daarom aan om eerst op de website van het Erfgoedcentrum te kijken: www.ecal.nu/contact.
Voor de contactgegevens en openingstijden van het ECAL gaat u naar www.ecal.nu/contact.