Afvalcontainers

Afval wordt in Oost Gelre ‘omgekeerd ingezameld’. Dit betekent dat we geen afval inzamelen, maar grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. Denk daarbij aan gft-afval, papier, karton, plastic verpakkingen, blik en sap- en zuivelpakken. De inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt door ROVA.

Voor de meeste inwoners geldt een container voor elke grondstof.

Container Soort afval Lediging Grootte
Soorten containers
Container met groen deksel Groente- fruit en tuinafval GFT 1 x per 2 weken 140 of 240 liter
Container met blauw deksel Oud papier en karton 1 x per 4 weken 200 liter
Container met oranje deksel Plastic, blik, melk- en sappakken 1 x per 4 weken 240 liter
Container met grijs deksel Restafval voor buitengebied en Zwolle 1x per 4 weken 140 of 240 liter
Blauwe milieubox Klein chemisch afval KCA 2 x per jaar milieubox

Restafval in ondergrondse verzamelcontainers
Als u uw afval goed scheidt, houdt u weinig restafval over. De kleine hoeveelheid restafval die overblijft, kunt u kwijt in ondergrondse verzamelcontainers in uw eigen wijk. Iedereen heeft hiervoor een pasje dat toegang geeft tot één verzamelcontainer.

Buitengebied en Zwolle
Inwoners in het buitengebied en in de kern Zwolle kunnen voor de restafval kiezen uit 2 mogelijkheden. Of ze kiezen voor een pasje voor een ondergrondse container en brengen hun restafval ernaartoe. Of ze houden hun restafvalcontainer.

Hoogbouw
Bewoners van bovenwoningen, appartementen en flats hebben geen ruimte voor een eigen minicontainer voor pmd-afval. Daarom zochten wij voor die adressen een andere manier voor de inzameling.
Afhankelijk van het type woning en de ruimte in en rond het gebouw zijn er twee mogelijkheden.

  1. Aantal minicontainers voor pmd-afval voor gezamenlijk gebruik (binnen)
    Is er op een locatie binnen geen ruimte voor verzamelcontainers? Dan hebben de bewoners een aantal minicontainers ontvangen voor gezamenlijk gebruik om pmd-afval in te zamelen. Deze containers staan in de gezamenlijke ruimte (hal). Het aantal containers hangt af van het aantal bewoners.
  2. Ondergrondse of bovengrondse verzamelcontainer voor pmd-afval (buiten)
    Is er bij hoogbouwcomplexen binnen geen ruimte? Dan is buiten een bovengrondse of ondergrondse verzamelcontainer geplaatst voor het inzamelen van pmd-afval.

Digitale afvalscheidingswijzer
Wilt u weten in welke afvalbak een soort afval hoort? Kijk dan op de afvalscheidingswijzer.

Digitale afvalkalender

Vul uw adres in op de digitale inzamelkalender van ROVA.