Afvalcontainers

Afval wordt in Oost Gelre ‘omgekeerd ingezameld’. Dit betekent dat we geen afval inzamelen, maar grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. Denk daarbij aan gft-afval, papier, karton, plastic verpakkingen, blik en melk- en sappakken. De inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt door ROVA.

Voor de meeste inwoners geldt een container voor elke grondstof.

Container Soort afval Lediging Grootte
Soorten containers
Container met groen deksel Groente- fruit en tuinafval GFT 1 x per 2 weken 140 of 240 liter
Container met blauw deksel Oud papier en karton 1 x per 4 weken 200 liter
Container met oranje deksel Plastic, blik, melk- en sappakken 1 x per 4 weken 240 liter
Container met grijs deksel Restafval voor buitengebied en Zwolle 1x per 4 weken 140 of 240 liter
Blauwe milieubox Klein chemisch afval KCA 2 x per jaar milieubox

 

Restafval in ondergrondse verzamelcontainers
Als u uw afval goed scheidt, houdt u weinig restafval over. De kleine hoeveelheid restafval die overblijft, kunt u kwijt in ondergrondse verzamelcontainers in uw eigen wijk. Iedereen heeft hiervoor een pasje dat toegang geeft tot één verzamelcontainer.

Buitengebied en Zwolle
Inwoners in het buitengebied en in de kern Zwolle kunnen voor de restafval kiezen uit 2 mogelijkheden. Of ze kiezen voor een pasje voor een ondergrondse container en brengen hun restafval ernaartoe. Of ze houden hun restafvalcontainer.

Hoogbouw
Bewoners van bovenwoningen, appartementen en flats hebben geen ruimte voor een eigen minicontainer voor pmd-afval. Daarom zochten wij voor die adressen een andere manier voor de inzameling.
Afhankelijk van het type woning en de ruimte in en rond het gebouw zijn er twee mogelijkheden.

 1. Aantal minicontainers voor pmd-afval voor gezamenlijk gebruik (binnen)
  Is er op een locatie binnen geen ruimte voor verzamelcontainers? Dan hebben de bewoners een aantal minicontainers ontvangen voor gezamenlijk gebruik om pmd-afval in te zamelen. Deze containers staan in de gezamenlijke ruimte (hal). Het aantal containers hangt af van het aantal bewoners.
 2. Ondergrondse of bovengrondse verzamelcontainer voor pmd-afval (buiten)
  Is er bij hoogbouwcomplexen binnen geen ruimte? Dan is buiten een bovengrondse of ondergrondse verzamelcontainer geplaatst voor het inzamelen van pmd-afval.

Digitale afvalscheidingswijzer
Wilt u weten in welke afvalbak een soort afval hoort? Kijk dan op de afvalscheidingswijzer.

Digitale afvalkalender
Kijk voor de inzameldagen op digitale inzamelkalender van ROVA of download de gratis ROVA-app.

Wat betaalt u aan afvalstoffenheffing? En voor het restafval?

Elk huishouden betaalt een vast bedrag aan afvalstoffenheffing (gemeentelijke belasting voor afvalstoffen).
Voor de containers die u aan de weg zet, hoeft u niets te betalen. Voor de restcontainer in het buitengebied en Zwolle betaalt u voor iedere aanbieding.
Voor de ondergrondse verzamelcontainer betaalt u een bedrag voor iedere aanbieding/zak.

De bedragen kunt u zien bij tarieven gemeentelijke belastingen.

Hoe werkt de toegangspas van de ondergrondse verzamelcontainer?

 • Houd de toegangspas boven het glazen rechthoekige vlak op de container. Het groene lampje linksboven op de paslezer licht nu op en u hoort een klik.
 • Wacht enkele seconden en het display geeft aan dat u de klep kunt openen.
 • Open de klep van de container en plaats uw afval in de inwerpopening.
 • Sluit de klep van de container.
 • Wilt u meer afval aanbieden, herhaal dan deze handelingen.

Wat als ik problemen heb met mijn toegangspas?

Als uw toegangspas beschadigd is, niet goed werkt of u bent deze kwijt, dan kunt u bellen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77.

Waar en hoe moet ik de container aan de straat zetten?

 • De (mini)containers moeten goed gesloten zijn.
 • De inhoud van de (mini)containers mag niet zwaarder zijn dan 80 kilo.
 • De (mini)containers plaatst u op de ophaaldag voor 7.00 uur op de daarvoor bedoelde plek.
 • Het aanbieden van huishoudelijk afval in (mini)containers moet ordelijk gebeuren door:
  • plaatsing van de (mini)containers op de vastgestelde inzameldag, op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg. Of aan de kant van de rijweg als er geen voetpad is.
  • plaatsing van de (mini)container met het handvat in de richting zoals het inzamelingsbedrijf dat heeft aangegeven..
 • U moet zo snel mogelijk na lediging door het inzamelingsbedrijf de (mini)container van de weg verwijderen. Maar op zijn laatst op het eind van de vastgestelde inzameldag.

Wat moet ik doen als…

 • ik een extra container wil aanvragen?
  Om een extra container aan te vragen kunt u bellen met onze afdeling Omgeving, telefoonnummer (0544) 39 34 51. Een extra container is niet altijd gratis.

 • ik extra afval heb i.v.m. chronische ziekte
  Hebt u extra afval door een chronisch zieke in uw huishouden? Dan kunt u een afspraak maken met de gemeente. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling Belastingen, telefoonnummer (0544) 39 35 60 of e-mail: belastingen@oostgelre.nl.

 • Ik een container/milieubox mis bij mijn nieuwbouwwoning?
  Heeft u een nieuwbouwwoning gekocht en mist u een van de containers? Neem dan contact op met afdeling Belastingen, telefoonnummer (0544) 39 35 60 of e-mail: belastingen@oostgelre.nl.

 • Ik een container/milieubox mis bij een bestaande woning ?
  Heeft u een bestaande woning gekocht en mist u een van de containers? Vraag die container dan aan bij het ROVA Klantcontactcentrum,  telefoonnummer (038) 427 37 77.

 • ik een extra container wil inleveren?
  Wilt u een extra container inleveren? Dan kunt u bellen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77.

 • Ik een kapotte container heb?
  Wilt u een nieuwe container voor een kapotte container? Dan kunt u bellen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

 • ik mijn afvalcontainer wil omruilen?
  U kunt uw grijze of groene container omruilen voor een andere. Aan het omruilen zijn kosten verbonden.
  Bent u net verhuisd? Dan kunt u binnen drie maanden na de verhuisdatum uw afvalcontainer gratis omruilen voor een andere maat. Voor het omruilen van een afvalcontainer kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum,  telefoonnummer (038) 427 37 77.

  Wilt u mailen naar ROVA vul dan het contactformulier op de website van ROVA in.

 

Elk huishouden in Oost Gelre krijgt op een woonadres drie containers met chip. Dit zijn één container met groene, één met blauwe en één met oranje deksel.
Inwoners van het buitengebied en Zwolle kennen ook nog een grijze container. Inwoners  in de dorpskernen ontvangen een pasje voor de ondergrondse container.

Mist u een of meerdere containers bij  uw woning, lees dan de informatie bij Bijzonderheden.

 

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Heeft u een vraag over afvalcontainers? Bel de afdeling Omgeving van de gemeente op telefoonnummer (0544) 39 35 35. Of mail naar milieu@oostgelre.nl.

Voor informatie van ROVA kunt u met het ROVA Klantcontactcentrum op telefoonnummer (038) 427 37 77. Wilt u liever mailen, vul dan het contactformulier op de website van ROVA in.