Preventie- en Handhavingsplan alcohol

In de vergadering van 30 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Oost Gelre het Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2017 – 2020 vastgesteld.

Het plan is een integrale beschrijving van de huidige preventieve activiteiten en de huidige manier van handhaving. Het plan is een voortzetting van bestaand beleid. Primair uitgangspunt is het lokale gezondheidsbeleid en preventie van alcoholgebruik onder jongeren. De aanpak omvat een samenhangend pakket van zowel preventieve maatregelen als handhaving van de Drank- en Horecawet.

Oost Gelre heeft als doel vermindering van (overmatig) alcoholgebruik in de gemeente. Het beleid richt zich op maatregelen om de beschikbaarheid van alcohol (voor jongeren) te beperken, voorlichting en educatie over (de gevolgen van) alcoholgebruik. De handhaving door de gemeente, vooral de controle van de leeftijdsgrens van 18 jaar, bestaat uit controles bij evenementen en horecabedrijven. Het alcoholbeleid en de uitvoering daarvan gebeurt in samenwerking met veel verschillende partijen: onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, verenigingsleven, politie en justitie, zorginstellingen, GGD, maar ook alcoholverstrekkers als horeca, supermarkten en slijterijen.

Het plan is hieronder in te zien.

Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2017 - 2020 (pdf - 741 Kb)