appointment iconPlanning omgevingsvisie

Om tot de omgevingsvisie te komen, hebben we de planning in 3 fasen verdeeld.

 • Fase 1: Ontwikkelingen en ambities in Oost Gelre
  Sept – dec 2021
  In deze fase inventariseren we de ambities van inwoners, ondernemers, bestuurders en raadsleden van de gemeente voor de toekomst van Oost Gelre. We kijken naar het beleid dat er nu is en naar toekomstige ontwikkelingen.
   
 • Fase 2: Scenario’s voor kernen en buitengebieden
  Jan – maart 2022
  In deze fase leggen we de ambities, de trends en ontwikkelingen naast elkaar en dagen we belanghebbenden uit om aan te geven hoe ze hierin keuzes willen maken. Waar liggen de ambities? Hoe verhouden deze zich tot de trends en ontwikkelingen? Wat zijn de kernopgaven, waar liggen de kansen en welke keuzes liggen voor.
   
 • Fase 3: Beslissen over de Omgevingsvisie
  November 2022– april 2023
  In deze fase krijgen de plannen voor 2040 vorm. Plannen die niet vanzelf zullen ontstaan maar die we willen voeden met initiatieven van inwoners, ondernemers, organisaties en de overheid. Initiatieven die ook vaak zullen ontstaan door samenwerking tussen partijen. Goede samenwerking begint met het uitspreken van verwachtingen. Daarom eindigt de omgevingsvisie met de visie en rol van de gemeente bij ontwikkeling van de leefomgeving. Wat mag je verwachten van de gemeente? En hoe ziet deze samenwerking in de gemeente Oost Gelre eruit tussen initiatiefnemer, omgeving en gemeente?

De 3 fasen zijn weergegeven in een zogenaamde 'processlang'.

Omgevingsvisie Oost Gelre - Processlang