build-reside iconPlanning en terugblikken Oosteres

Er is nog geen precieze planning voor het project. Wel kunnen we al globaal aangeven wat er staat te gebeuren.

  • 5 oktober 2023: Start project Oosteres. Dit is het verslag van de avond.
  • 28 oktober 2023: Klimaatsafari naar een toekomstbestendige wijk. Hier leest u een terugblik.
  • 8 november 2023: Ontwerpsessies
  • 24 januari 2023: Inloopavond 1e schetsontwerp (De Mattelier)
  • Voorjaar van 2024: Ontwerp is definitief
  • Zomer 2024: Kiezen aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren
  • Najaar 2024: Informatiebijeenkomst bewoners over de uitvoering
  • Eind 2024: De eerste schop gaat in de grond
  • Half 2026: Afronding van de herinrichting

We verwachten dat de werkzaamheden in de wijk zo’n 1,5 jaar gaan duren. Dus van eind 2024 tot half 2026. Dat betekent niet dat uw straat er 1.5 jaar lang uitligt. De werkzaamheden vinden in verschillende fases plaats, dus stukje voor stukje en niet alles tegelijk.