Plannen voor nieuw busstation Barkenkamp Groenlo

10 mei 2023
Nieuws

Het college van B&W van Oost Gelre steunt het plan van de provincie Gelderland om een nieuw busstation in Groenlo te bouwen. De plaats van het nieuwe station is bij de kruising Barkenkamp/N319 in Groenlo. Het busstation aan de Parallelweg komt hiermee te vervallen.

Er blijft bij de Parallelweg wel een halte voor buslijn 72 waar reizigers kunnen in- en uitstappen. Deze buslijn krijgt ook een halte op het nieuwe busstation. Voor de buslijnen 73 (Winterswijk - Enschede) en buslijn 74 (Doetinchem - Enschede) kunnen reizigers in de toekomst alleen op het nieuwe busstation in- en uitstappen.

Waarom een nieuw busstation?

Het nieuwe busstation is nodig omdat sinds de aanleg van de N18 het busstation voor de bussen van Arriva erg lastig bereikbaar is geworden. Ook doordat de aansluiting bij ‘Den Sliem’ is vervallen. De route naar het busstation aan de Parellelweg levert voor de bussen veel ongemak en vertraging op. De nieuwe plaats van het busstation is voor veel gebruikers van het openbaar vervoer ook beter bereikbaar.

Bouw nieuwe busstation in 2024

De provincie heeft in 2020 samen met alle betrokken partijen (zoals Arriva en Rijkswaterstaat) onderzoek gedaan naar mogelijke plaatsen voor een nieuw busstation in Groenlo. Uiteindelijk kwam de plaats ‘Barkenkamp’ als meest haalbaar naar voren. De partijen hebben een type busstation uitgekozen. Onderdeel van de plannen is ook om op de kruising Barkenkamp / N319 een rotonde aan te leggen. De provincie gaat nu de financiering voor deze werkzaamheden regelen. Als dat lukt, kan de provincie het nieuwe busstation en de rotonde op zijn vroegst in 2024 laten bouwen.

Stukken komen later nog ter inzage

Op dit moment zijn er nog geen stukken die we ter inzage kunnen leggen. Meer informatie hierover volgt op een later moment. Zodra de stukken ter inzage liggen, kan iedereen hier een reactie op geven (een zienswijze indienen).