Pilot om groenblauwe dooradering in Oost Gelre te versterken

13 maart 2024
Nieuws

Landschap bij Lievelde (Foto: Rick Mellink).

In 2024 starten we met een pilot om de groenblauwe dooradering van het landschap sterker te maken. Daarvoor vragen we de hulp van bewoners en agrariërs in ons buitengebied. We vragen hen nieuwe landschapselementen op of dichtbij hun percelen en erven aan te leggen. De provincie Gelderland stelt hiervoor geld beschikbaar.  

Inspiratieavond bewoners en agrariërs buitengebied 

De Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente houden voor geïnteresseerde bewoners en agrariërs in het buitengebied een inspiratieavond.  

Datum: woensdag 27 maart  

Tijd: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 

Locatie: Het Witte Paard, Dorpsstraat 49 in Zieuwent  

Na afloop van de avond kunt u laten weten of u meedoet.   

Doel: versterking van biodiversiteit 

De aanleg van groene en blauwe elementen vergroot de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. Denk aan bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen, heggen/hagen, houtwallen, poelen, knotboomrijen en kleine bosjes. Soorten zoals de steenuil, boomkikker, kamsalamander, patrijs en vleermuizen profiteren hiervan. Het nieuwe groen en blauw biedt extra voedsel en beschutting. En het wordt voor dieren makkelijker om zich in een gebied te verplaatsen. Ook draagt het bij aan de identiteit van de streek. 

Focusgebied voor het project 

Het pilotgebied omvat de ecologische verbindingszone, Baakse Beek/Lievelder Beek, Groenlose Slinge en het spoortracé Zutphen-Winterswijk. Maar ook geïnteresseerden uit aanliggende gebieden kunnen meedoen. Dat geldt ook als u een andere geschikte plek binnen de gemeente hebt. De gemeente Berkelland start met een vergelijkbaar initiatief. De projecten vullen elkaar aan. 

Van aanvraag tot planten 

Een adviseur van SLG begeleidt de deelnemers. Samen maakt u een landschaps- en (ecologisch) beheerplan. Daarna wordt de beplanting besteld en in het najaar uitgedeeld. Het gaat om inheemse en autochtone soorten die de biodiversiteit versterken. Aan de deelnemers vragen we een kleine eigen bijdrage. 

Aanmelden 

Hebt u interesse voor de inspiratieavond? Meld u dan aan via de website van SLGexterne-link-icoon.