Producten en diensten voor ondernemers

Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt dient u een vergunning aan te vragen.Ook als u maar een tijdelijke standplaats wilt innemen, is een vergunning vereist.

 

Heeft u een non-profitorganisatie? Dan kunt u een stimuleringslening aanvragen. Daarmee kunt u energiebesparende en duurzame maatregelen financieren. Op deze pagina leest u hoe dat moet.

 

Maakt u als bedrijf, (sport)vereniging, culturele organisatie of organisator van evenementen extra (loon)kosten voor het controleren van coronatoegangsbewijzen (CTB)? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding.

 

De gemeente Oost Gelre kan aan organisaties een subsidie verstrekken.Dit kan zijn een eenmalige subsidie als een projectsubsidie of een waarderingssubsidie. Daarnaast kennen wij nog de jaarlijkse subsidie als een budgetsubsidie of een normsubsidie.

 

De Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) wil bijdragen aan meer duidelijkheid over de waarde van het object. Onder andere uw woning of bedrijfspand. De gemeente Oost Gelre moet u inzicht geven in de opbouw van de taxatie. U kunt daarom de gemeente Oost Gelre om een taxatieverslag vragen.

 

Lees meer: Taxatieverslag

Het plaatsen van een terras valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt een vergunning aanvragen op grond van deze verordening.

 

Lees meer: Terrasvergunning

Voor het tijdelijk schenken van zwak-alcoholische dranken, buiten een horecagelegenheid (bijvoorbeeld bij een evenement), is een ontheffing nodig. Hieronder vallen dranken met een alcoholpercentage van minder dan 15%. Wijnen (ook sherry en port) zijn hier van uitgezonderd. Het moet hier wel gaan om het tijdelijk schenken van alcohol met een bedrijfsmatig karakter.

 

Het kan zijn dat u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig heeft. Bijvoorbeeld voor het afleggen van een examen of bij het inschrijven voor een studie. Het is verstandig dat u aangeeft waarvoor u het uittreksel aanvraagt. Wij weten dan welke gegevens op het uittreksel vermeld moeten worden. Ook kan blijken uit uw aanvraag dat u een uittreksel of afschrift uit de registers van de Burgerlijke Stand nodig heeft.

 

Onder venten wordt verstaan het op straat, huis aan huis, te koop aanbieden van goederen. Venten is toegestaan, maar men moet voldoen aan de algemene regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening.

 

Lees meer: Venten

Werkgevers, verenigingen en andere organisaties mogen u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor de (nieuwe) functie. Ook voor de aanvraag van een visum, emigratie of werkvergunning heeft u een VOG nodig. Daarnaast kunt u een VOG nodig hebben als gastouder, huisgenoot van gastouder of gastouderbureau.