Producten en diensten voor ondernemers

Het kan zijn dat uw woongenot verminderd wordt door planologische veranderingen, zoals het veranderen van de bestemming van een perceel of gebouw. Of dat inkomsten van uw bedrijf daardoor achteruit gaan. Dit wordt planschade genoemd.

 

Lees meer: Planschade

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of -water moet u een vergoeding betalen. Deze vergoeding noemen we precariobelasting.

 

Lees meer: Precariobelasting

Het predicaat Hofleverancier is een koninklijke onderscheiding die kan worden verleend aan kleine en middelgrote ondernemingen (minder dan 100 werknemers) die een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio.
Het predicaat Koninklijk is een koninklijke onderscheiding die kan worden verleend aan ondernemingen in Nederland met meer dan 100 werknemers.

 

Voor het maken van permanente reclame op particulier terrein heeft u een omgevingsvergunning nodig. Reclame maken kan door een opschrift, bekendmaking of afbeelding, waarbij de reclame vanaf de openbare weg te zien is.

 

 

Het plaatsen van tijdelijke reclameWilt u een reclamebord of andere vorm van reclame plaatsen voor het bekendmaken van evenementen of activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Oost Gelre? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig.

 

De gemeente heft reclamebelasting over openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. Dit zijn letters, cijfers, tekens, logo's, symbolen, kleuren of een reclamevoorwerp, of een combinatie daarvan. 
De gemeente heft reclamebelasting op onroerende zaken binnen een afgesproken gebied.

 

Lees meer: Reclamebelasting

Als particulier of bedrijf kunt u een verzoek indienen om uw riool aan te laten sluiten op het gemeentelijk riool.
Als uw aanvraag akkoord is, zorgt de gemeente in overleg met u voor aansluiting op het riool.

 

Lees meer: Rioolaansluiting

De wet verplicht de gemeente voor een goed functionerend riool te zorgen. U betaalt rioolheffing als u gebruiker bent van een pand dat op het gemeentelijke riool aansluit.  De inkomsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het onderhoud en vervanging van het gemeentelijk riool.

 

Lees meer: Rioolheffing

Het is mogelijk dat u schade lijdt door toedoen of juist door nalaten van de gemeente. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan schade aan uw auto door een gat in de weg, schade aan uw woning omdat er een tak uit een gemeentelijke boom valt of schade omdat een riool niet goed functioneert. In bepaalde situaties is de gemeente voor dergelijke schade aansprakelijk en kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen.

 

 

Een sloopmelding is noodzakelijk om een bouwwerk, standplaats of woonwagen (gedeeltelijk) te mogen slopen. Er is sprake van slopen, indien de constructie van een bouwwerk wordt aangetast of indien er asbest vrijkomt. Het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking uit een woning is dus een vorm van slopen.