Producten en diensten voor ondernemers

U moet aangifte van overlijden doen bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Dit doet u bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Bent u een uitvaartondernemer? Dan kunt u ook digitaal een overlijden aangeven met eHerkenning.

 

Lees meer: Overlijdensaangifte

Als u een voorwerp op of aan de weg van de gemeente wilt plaatsen, moet u een vergunning vragen bij het college van burgemeester en wethouders. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een container, kraan, steiger of ander materiaal. U heeft alleen een vergunning nodig als u een weg van de gemeente volledig afsluit. Door de afsluiting is er onvoldoende vrije doorgang voor hulpverleningsdiensten en het overige verkeer.

 

Het kan zijn dat uw woongenot verminderd wordt door planologische veranderingen, zoals het veranderen van de bestemming van een perceel of gebouw. Of dat inkomsten van uw bedrijf daardoor achteruit gaan. Dit wordt planschade genoemd.

 

Lees meer: Planschade

Het predicaat Hofleverancier is een koninklijke onderscheiding die kan worden verleend aan kleine en middelgrote ondernemingen (minder dan 100 werknemers) die een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio.
Het predicaat Koninklijk is een koninklijke onderscheiding die kan worden verleend aan ondernemingen in Nederland met meer dan 100 werknemers.

 

Voor het maken van permanente reclame op particulier terrein heeft u een omgevingsvergunning nodig. Reclame maken kan door een opschrift, bekendmaking of afbeelding, waarbij de reclame vanaf de openbare weg te zien is.

 

 

Het plaatsen van tijdelijke reclameWilt u een reclamebord of andere vorm van reclame plaatsen voor het bekendmaken van evenementen of activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Oost Gelre? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig.

 

De gemeente heft reclamebelasting over openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. Dit zijn letters, cijfers, tekens, logo's, symbolen, kleuren of een reclamevoorwerp, of een combinatie daarvan. 
De gemeente heft reclamebelasting op onroerende zaken binnen een afgesproken gebied.

 

Lees meer: Reclamebelasting

Als particulier of bedrijf kunt u een verzoek indienen om uw riool aan te laten sluiten op het gemeentelijk riool.
Als uw aanvraag akkoord is, zorgt de gemeente in overleg met u voor aansluiting op het riool.

 

Lees meer: Rioolaansluiting

Het is mogelijk dat u schade lijdt door toedoen of juist door nalaten van de gemeente. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan schade aan uw auto door een gat in de weg, schade aan uw woning omdat er een tak uit een gemeentelijke boom valt of schade omdat een riool niet goed functioneert. In bepaalde situaties is de gemeente voor dergelijke schade aansprakelijk en kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen.

 

 

Een sloopmelding is noodzakelijk om een bouwwerk, standplaats of woonwagen (gedeeltelijk) te mogen slopen. Er is sprake van slopen, indien de constructie van een bouwwerk wordt aangetast of indien er asbest vrijkomt. Het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking uit een woning is dus een vorm van slopen.