Producten en diensten voor ondernemers

Wilt u uw bedrijf exploiteren? Dan leest u op deze pagina waar u aan moet denken. Exploiteren betekent dat u een ruimte beheert om winst mee te maken.

U heeft een vergunning nodig als u een openbare inrichting of terras wilt exploiterenEen

Jaarlijks krijgen een aantal organisaties een vergunning voor het huis-aan-huis inzamelen van kleding en textiel. Als kledinginzamelende organisatie moet u wel ingeschreven zijn en een erkenning hebben van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

 

Voor het exploiteren van kansspelautomaten hebt u volgens de Wet op de Kansspelen een vergunning nodig. De vergunningplicht voor het aanwezig hebben van behendigheidsautomaten is vervallen.

 

Voor het organiseren van een loterij, rebus of tombola is een vergunning nodig als bedoeld in de Wet op de Kansspelen.

 

Lees meer: Loterijvergunning

Om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen en campings te bevorderen gelden sinds 1 januari 2018 landelijke regels. Deze regels staan in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BBGBOP).

(Horeca)bedrijven moeten voldoen aan landelijke geluidsregels. Hiermee voorkomen we geluidsoverlast. Wel mogen ze een aantal keer per jaar meer geluid produceren dan de standaard geluidsnormen.

 

Het bekendste ‘kleine kansspel’ is de bingo. Andere voorbeelden zijn het rad van fortuin en het vogelpiekspel. Het betreft kleine kansspelen als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de Kansspelen. De waarde van prijzen mag niet hoger zijn dan € 400

De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoek.

Voor meer informatie kijkt u op de website van deze dienst: www.odachterhoek.nl.

Het kan zijn dat u een klacht of melding over uw woon- en leefomgeving heeft. Zo’n melding kan bijvoorbeeld gaan over:
- Openbare verlichting (bijv. defecte straatlantaren)
- Wegen (bijv. een gat in de weg, of verzakte trottoirtegels)
- Straatmeubilair (bijv. een bank die stuk is)
- Verkeersborden en wegwijzers (bijv. omgetrokken borden)
- Watergangen (bijv. vuillozingen in sloten)
- Riolering (bijv. verstopte riolering)
- Openbaar groen (bijv. onderhoud of illegale storting van puin)
- Speeltuinen (bijv. speeltoestellen die stuk zijn)
- Vernieling en/of overlast

 

Omdat de gevolgen van een brand zeer ingrijpend kunnen zijn, is een goede brandveiligheid van groot belang. Dit geldt in het bijzonder in die gebouwen waarvoor een verhoogd risico geldt of waarvoor bij een brand de verwachte gevolgen zeer ernstig zijn. 
Als u een bouwwerk in gebruik neemt of heeft dat op grond van het Bouwbesluit als een verhoogd risico wordt aangemerkt, dan moet u een melding doen of een omgevingsvergunning brandveilig gebruiken aanvragen.