Producten en diensten voor ondernemers

Wilt u uw bedrijf exploiteren? Dan leest u op deze pagina waar u aan moet denken. Exploiteren betekent dat u een ruimte beheert om winst mee te maken.

U heeft een vergunning nodig als u een openbare inrichting of terras wilt exploiteren
Een openbare inrichting is:

  • een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar of discotheek;
  • elke andere besloten ruimte waar publiek mag komen eten, drinken of slapen.

Een terras is een buitenruimte van een openbare inrichting. Mensen kunnen er staan of zitten en eten en drinken kopen.

 

Op veel gebieden binnen de gemeente zijn regels gesteld. Aan deze regels moet u zich houden. De gemeente controleert of u zich wel aan deze regels houdt.

 

Jaarlijks krijgen een aantal organisaties een vergunning voor het huis-aan-huis inzamelen van kleding en textiel. Als kledinginzamelende organisatie moet u wel ingeschreven zijn en een erkenning hebben van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

 

Voor het exploiteren van kansspelautomaten hebt u volgens de Wet op de Kansspelen een vergunning nodig. De vergunningplicht voor het aanwezig hebben van behendigheidsautomaten is vervallen.

 

Voor het organiseren van een loterij, rebus of tombola is een vergunning nodig als bedoeld in de Wet op de Kansspelen.

 

Lees meer: Loterijvergunning

Om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen en campings te bevorderen gelden sinds 1 januari 2018 landelijke regels. Deze regels staan in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BBGBOP).
Deze regels gelden in geval er vanuit andere regels (zoals Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit) geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. Het BBGBOP geeft aan wanneer een gebruiksmelding verplicht is. In geval van evenementen is de gebruiksmelding opgenomen in het Aanvraagformulier evenementenvergunning. Een aparte gebruiksmelding is in dat geval niet nodig.

 

(Horeca)bedrijven moeten voldoen aan landelijke geluidsregels. Hiermee voorkomen we geluidsoverlast. Wel mogen ze een aantal keer per jaar meer geluid produceren dan de standaard geluidsnormen.

 

Het bekendste ‘kleine kansspel’ is de bingo. Andere voorbeelden zijn het rad van fortuin en het vogelpiekspel. Het betreft kleine kansspelen als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de Kansspelen. De waarde van prijzen mag niet hoger zijn dan € 400,-- per spelronde. Ook mag de waarde samen niet meer bedragen dan € 1.550,-- per bijeenkomst.

 

De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoek.

Voor meer informatie kijkt u op de website van deze dienst: www.odachterhoek.nl.

Ondergrondse en bovengrondse tanks die niet meer in gebruik zijn kunnen bodem- en grondwaterverontreiniging veroorzaken.In het verleden werden (ondergrondse) tanks meestal gebruikt voor de opslag van huisbrandolie. 
Tankverwijdering of tanksanering moet u melden bij de gemeente.