Overzicht declaraties oud-wethouders

Met terugwerkende kracht naar 2015 staan de declaraties van de leden van het college van B&W op de website. De declaraties van onze oud-wethouders René Hoijtink en Vincent van Uem kunt u hieronder bekijken.