Opvang vluchtelingen in Oost Gelre

08 november 2023
Nieuws

De gemeente onderzoekt op dit moment óf er locaties geschikt zijn of geschikt te maken zijn als opvanglocatie voor vluchtelingen.

Net voor de zomer en in september vroeg de gemeente inwoners en ondernemers in Oost Gelre om hulp met ideeën voor locaties waar we vluchtelingen kunnen opvangen. Zowel gebouwen als grond konden inwoners als suggestie aandragen. De gemeente deed zelf ook onderzoek. Er is een aantal locaties als mogelijkheid naar voren gekomen.  

Deze locaties liggen verspreid over de gemeente, zowel in of buiten Lichtenvoorde en Groenlo als in kleine kernen. De gemeente onderzoekt op dit moment óf de locaties geschikt zijn of geschikt te maken zijn als opvanglocatie voor vluchtelingen. Pas als bekend is of, en zo ja welke, locaties geschikt zijn of kunnen worden, maken we bekend om welke locaties het gaat.  

Grote opgave voor opvang vluchtelingen 

De gemeente heeft een grote opgave als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Het Rijk legt de gemeenten op om voor alle groepen vluchtelingen opvang te regelen. Met de verwachte zogeheten ‘Spreidingswet’ wordt de verdeling van vluchtelingen over alle Nederlandse gemeente wettelijk geregeld. Deze wet moet nog goedgekeurd worden in de Eerste Kamer. Vooruitlopend op die goedkeuring wil Oost Gelre opvang organiseren voor statushouders (mensen met een verblijfsvergunning voor minimaal 5 jaar), asielzoekers, jongeren tot 18 jaar (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) en vluchtelingen uit Oekraïne. 

Verantwoordelijkheid nemen 

Zowel burgemeester Annette Bronsvoort als wethouder Bart Porskamp zijn van mening dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen bij de opvang van vluchtelingen. “Wij houden er rekening mee dat we de komende tien jaar structureel drie- tot vierhonderd bedden moeten aanbieden. Hoe wij al die mensen gaan helpen? Dat weten we nog niet. Maar dat het een lastige opgave gaat worden, dat is wel zeker”, aldus wethouder Porskamp. 

Statushouders, tussenopvanglocatie in Winterswijk 

Voor statushouders heeft de gemeente de komende jaren een regionale tussenopvanglocatie in Winterswijk. Daar kunnen 32 statushouders die gekoppeld zijn aan de gemeente Oost Gelre verblijven tot er een woning voor hen beschikbaar is. Ze kunnen daarmee een asielzoekerscentrum (azc) verlaten. Als de mensen doorstromen naar een eigen woning, kunnen weer andere mensen in Winterswijk gaan wonen. Het aantal van 32 personen, betekent lang niet altijd een aantal van 32 woningen. Er verblijven kleinere en grotere gezinnen en alleenstaanden. Het aantal statushouders dat in het najaar van 2023 aan de gemeente gekoppeld werd, is 46. 

Asielzoekers en alleenstaande minderjarige vreemdelingen 

De gemeente is in gesprek met het COA en de gemeente Winterswijk om een zogeheten ‘satellietlocatie’ van het azc in Winterswijk te creëren. Bij deze locatie werken beiden gemeenten nauw samen. “Het voordeel daarvan is dat gemeente Winterswijk al een azc heeft en zij weten precies hoe dit te organiseren. Daar kunnen wij ons voordeel mee doen”, zegt wethouder Porskamp. Daarnaast wordt ook gezocht naar een locatie waarin een groep jongeren tot 18 jaar voor langere tijd kan worden opgevangen. De jongeren die hier verblijven, worden dag en nacht begeleid. Wanneer zij een verblijfsvergunning toegewezen krijgen, verhuizen zij naar hun definitieve woonplaats ergens in Nederland. In totaal wil de gemeente aan 200 asielzoekers, inclusief AMV-ers, opvang bieden. 

Vluchtelingen uit Oekraïne 

Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne is onverminderd groot. In Oost Gelre worden op dit moment ongeveer 126 mensen opgevangen. Het Rijk geeft aan dat dat aantal begin 2024 voor onze gemeente zo’n 200 personen moet zijn. 

Zorg en onderwijs 

Voor de statushouders, de jongeren en vluchtelingen uit Oekraïne is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van onderwijs en zorg. Dat komt naast de zorg voor het dak boven het hoofd. Wethouder Porskamp: “We zijn daarom in gesprek met huisartsen en scholen om dit op een goede manier te kunnen organiseren. We realiseren ons dat er op alle fronten een tekort is: aan huisartsen, tandartsen, onderwijzers, docenten en schoollokalen. En dan hebben we het nog niet over woningen. Hoewel we veel bouwen en gaan bouwen in alle kernen, zien we op dit punt nog niet direct een oplossing voor alle doelgroepen.”