Opvang 200 vluchtelingen

Eschpark 5 eerste keus

Het college van B&W heeft het advies van de klankbordgroep overgenomen en drie locaties geschikt bevonden voor de opvang van maximaal 200 vluchtelingen voor een periode van maximaal 5 jaar. De eerste keus betreft het kantoorpand Eschpark 5-7 in Lichtenvoorde. De eigenaar heeft dit pand bij het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) aangeboden en is in overleg met het COA over de mogelijkheden. De gemeente is hiervan op de hoogte en kent de plannen.

Op dit moment (augustus 2016) is nog niet duidelijk of het COA gebruik gaat maken van deze locatie. De gesprekken daarover zijn nog gaande.

Tweede en derde keus

De tweede keus voor de opvang is het terrein van de voormalige meubelfabriek Oldenhuis aan de Borculoseweg in Groenlo. Daarbij gaat het niet zozeer om de hallen die er nog staan, maar om het terrein. Daar kunnen eventueel tijdelijke wooneenheden geplaatst worden. De derde keus is een terrein op Flierbeek fase 3 in Lichtenvoorde. Op dit gedeelte van Flierbeek wordt geen bouwontwikkeling meer verwacht. Ook hier kunnen dus tijdelijke wooneenheden geplaatst worden. 

Het standpunt van het COA is dat ze op dit moment niet zullen overgaan tot het plaatsen van units op leegstaande terreinen.