Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in

27 december 2023
Nieuws

De Omgevingswet gaat per 1 januari in.

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de leefomgeving. Dit is de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels. Voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. De omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De wet geldt voor grote ontwikkelingen in de gemeente. Maar er staan ook regels in voor bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel op uw huis. De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in. 

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken? 

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen of een evenement wilt organiseren. Of als u als ondernemer een loods wilt plaatsen naast uw bedrijfspand. Stel dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente gaat (ver)bouwen. Ook dan kunt u met de Omgevingswet te maken krijgen.  

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen 

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket. Hier kunt u vanaf 1 januari 2024 online een vergunning aanvragen. U kunt bij het Omgevingsloket ook een melding doen of extra informatie doorgeven. En u vindt er regels en informatie over de leefomgeving bij regels op de kaart. 

  • De bestemmingsplannen van onze gemeente vormen we vanaf 1 januari 2024 om tot een omgevingsplan. In een omgevingsplan staat niet alleen informatie over de functie van een plek. Er staan ook regels in voor geluid, bodem – en soms ook voor energiemaatregelen en duurzaamheid. 

  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de gemeente soms sneller beslist op uw vergunningaanvragen. We gaan in de Omgevingswet bijna altijd uit van een korte procedure. Normaal duurt het bij een korte procedure maximaal 8 weken voor u een beslissing krijgt. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna kunt u nog bezwaar maken of in beroep gaan. Wanneer uw vergunningaanvraag ingewikkeld is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. Dan duurt het langer voordat u een beslissing krijgt op uw aanvraag. 

Verandering kost tijd 

Zoals vaak veranderingen, zijn de nieuwe wet en de nieuwe werkwijze in het begin wennen voor iedereen. Wij bereiden ons goed voor op de veranderingen. Tegelijkertijd beseffen we dat op 1 januari 2024 nog niet alles op de nieuwe situatie kan zijn aangepast. En dat we ons ook na de jaarwisseling gezamenlijk moeten inzetten om deze overgang succesvol te laten zijn. 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op onze website: oostgelre omgevingswet. Ook kunt u veel informatie vinden op de website van de Rijksoverheid. Heeft u vragen? Mail uw vraag naar bouwen@oostgelre.nl. Vanwege de feestdagen kan het zijn dat u in januari antwoord krijgt op uw vraag.