Oost Gelre vertaalt economische ambities naar dynamische uitvoeringsagenda

17 januari 2024
Nieuws

De Economische Agenda draagt bij aan het ondernemersklimaat in Oost Gelre.

De gemeente Oost Gelre brengt een dynamische Economische (uitvoerings-)Agenda uit. Hiermee versterken we onze economische positie. Met deze agenda werken we aan de ambitieuze doelstellingen en wensen van de gemeente. Deze zijn terug te vinden in de Omgevingsvisie Oost Gelre 2040 en het coalitieprogramma 2022-2026. 

Oost Gelre heeft een bloeiend economisch profiel. Kenmerken hiervan zijn verschillende bedrijvigheid, ambacht, industrie en een levendige vrijetijdssector. We werken met de agenda aan het behouden en uitbreiden van dit profiel. De Economische Agenda werken we regelmatig bij. Vooral door interne afstemming en bijdragen van ondernemers. 

Belangrijke kenmerken van de Economische Agenda: 

  1. Uitvoering van ambities en wensen 

De agenda vertaalt de ambities en wensen van het college van B&W en de gemeenteraad van Oost Gelre. Hierdoor is duidelijk welke concrete projecten en actuele vraagstukken we kunnen aanpakken. 

  1. Focus en optimaal gebruik van middelen 

De agenda zorgt voor focus, waardoor we de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk benutten. Dit resulteert in gerichte inzet en concrete uitvoering. 

  1. Dynamisch en regelmatig geüpdatet 

In een dynamische economie is het nodig om de agenda regelmatig aan te passen. Dit doen we door overleg met belanghebbenden binnen en buiten de gemeente. Een flexibele aanpak zorgt ervoor dat we snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 

  1. Onderdeel van meerdere beleidsstukken 

De Economische Agenda maakt deel uit van meerdere beleidsstukken, bijvoorbeeld de Omgevingsvisie 2040 en het coalitieprogramma 2022-2026. Dit betekent een samenhangende aanpak van de verschillende projecten en vraagstukken. 

Wethouder Economie Arjen Schutten: "Met deze agenda versterken we ons economisch profiel. We dragen hierdoor bij aan een optimaal ondernemersklimaat. De samenhangende aanpak ondersteunt de uitwerking van onze omgevingsvisie."

Jaarlijkse evaluatie en bijsturing 

De Economische (uitvoerings-)Agenda evalueren we elk jaar met belanghebbenden. Als behaalde resultaten en actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, passen we de agenda daarop aan.  

Bevorderen van een duurzaam ondernemersklimaat

In de dynamische gemeente Oost Gelre werken we aan economische groei en welzijn. Met de Economische Agenda willen we onze ambities realiseren en een duurzaam ondernemersklimaat bevorderen. Kijk op onze website voor meer informatie over de Economische Agenda.