Oost Gelre ontmoedigt het oplaten van ballonnen

Het oplaten van ballonnen is een leuke en feestelijke traditie, maar de gevolgen daarvan wil niemand. De resten van ballonnen belanden als zwerfafval in weilanden, op straat en in het water. Het is niet alleen slecht voor de natuur, maar ook gevaarlijk voor dieren. Ze raken verstrikt in plastic touwtjes of stikken als ze de resten opeten. Veel inwoners zetten zich al in tegen zwerfafval. Maar we kunnen gelukkig ook wat doen om dit te voorkomen. De gemeente ontmoedigt voortaan om ballonnen op te laten.

Wij raden af om herdenkingsballonnen, gelukslampionnen, wensballonnen en ballonnen van welk materiaal dan ook op te laten in Oost Gelre. Als we signalen krijgen over het oplaten van ballonnen, dan nemen we contact op met de organisatie. We informeren over de gevolgen en de risico’s van het oplaten van ballonnen.

Wettelijke regelgeving

Er is geen landelijk verbod op het oplaten van ballonnen. Ook in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Oost Gelre staat geen verbod. De Tweede Kamer heeft gemeenten opgeroepen actief het oplaten van ballonnen te ontmoedigen. Daar geven wij op deze manier gehoor aan. Als er verzoeken binnenkomen om tijdens evenementen ballonnen op te laten dan staan we dit niet toe. We nemen hierover een voorschrift op in de vergunning.

Genoeg alternatieven voor een geslaagd feest!

Er zijn voldoende alternatieven om een evenement of feest te laten slagen zonder ballonnen op te laten. Denk aan kaarsen aansteken, reuzebellenblazen, zwaaien met gekeurde linten of een verloting in plaats van een ballonnenwedstrijd. Ook een ballonnenboog of ballonnen die ergens aan worden vastgemaakt zijn toegestaan.