Oost Gelre gaat 895 woningen bouwen

15 maart 2023
Nieuws

Wethouders van de 7 gemeenten van de Achterhoek samen met minister Hugo de Jonge en gedeputeerde Peter Kerris van de provincie Gelderland.

Op woensdag 8 maart 2023 zetten minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gedeputeerde Peter Kerris van de provincie Gelderland en de Gelderse gemeentelijke bestuurders hun handtekening onder 6 regionale woondeals. Namens gemeente Oost Gelre was wethouder Bart Porskamp erbij. In de woondeals zijn afspraken gemaakt voor 104.000 nieuwe woningen in Gelderland tot en met 2030. Die afspraken gaan over de aantallen woningen, de betaalbaarheid, de plancapaciteit en de voorwaarden.

De 7 Achterhoekse gemeenten leveren hun bijdrage met 8.390 woningen. Voorzitter Wonen & Vastgoed 8RHK ambassadeurs, Arjen van Gijssel (en wethouder gemeente Berkelland): “De woondeal is een mooie bevestiging van dat waar we al mee bezig waren. Wij willen woningen toevoegen die passen bij de behoefte in onze regio en daarin als het kan samenwerken met de provincie Gelderland en het Rijk. We hebben nu afspraken gemaakt over de bouw van 8.390 woningen. Voor de lange termijn heeft de regio een achterliggend geambieerd doel van 11.500 woningen. We hebben een grote opgave in de Achterhoek voor betaalbare woningen in de vele (kleine) kernen. In onze regio werken deelnemende organisaties nauw samen. Dat blijven we doen om de bestaande woningvoorraad en leefomgeving klaar te maken voor de toekomst en de woningbouw te versnellen.”

Afspraken Oost Gelre

Oost Gelre heeft in de regionale woondeal afgesproken om tot en met 2030 ten minste 895 woningen te gaan bouwen. Daarvan zijn er 614 betaalbaar (69%). Dit zijn sociale huurwoningen (bijna 300), woningen in de middenhuur (tot € 1.000 per maand) en koopwoningen (tot € 355.000). Wethouder Bart Porskamp zette in het Koelhuis in Zutphen namens onze gemeente zijn handtekening onder deze aantallen. Van de 11.500 woningen voor de langere termijn wil Oost Gelre 1.265 woningen voor haar rekening nemen.

Steun nodig van Rijksoverheid

Voor de bouw van de woningen is steun van de Rijksoverheid nodig. Het gaat om investeringen in bereikbaarheid (wegen, OV, fietspaden) en maatschappelijke bouwkosten. Ook zijn extra ambtenaren nodig voor het versnellen van bouwplannen en vergunningen. Er is ook meer stikstofruimte nodig voor woningbouw. De helft van alle stikstofgevoelige natuur ligt in Gelderland.