Ontwerp omgevingsvergunning voor Vitelco Leather ter inzage

15 mei 2024
Nieuws

Vitelco-HPT Lichtenvoorde

Om geuroverlast in de omgeving te verminderen, dient Vitelco Leather in Lichtenvoorde aanvullende geurmaatregelen te nemen. Om dit te realiseren, wil het bedrijf aan de Aaltenseweg een 30 meter hoge schoorsteen plaatsen. Hiervoor heeft het een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij ons ingediend. Omdat deze schoorsteen niet past in het geldende omgevingsplan, volgt er een procedure om afwijking van het omgevingsplan. Een ontwerp hiervan ligt van vrijdag 10 mei tot en met donderdag 20 juni 2024 ter inzage.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzien  

Op www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon kunt u het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing en overige bijlagen inzien. Deze documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom). Ook in het gemeentehuis aan de Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde kunt u het ontwerpbesluit inzien. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien. Via (0544) 39 35 35 maakt u een afspraak.  

Gemotiveerde zienswijzen indienen 

U kunt schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Dit kan alleen gedurende de inzagetermijn. U kunt schriftelijke zienswijzen richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde, o.v.v. “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning ‘Vitelco Leather’. U kunt contact opnemen met de afdeling Ruimte en Economie voor het indienen van een mondelinge zienswijze. Dat kan via (0544) 39 35 35.