Onderzoek naar knelpunten landbouw- en vrachtverkeer

08 maart 2023
Nieuws

Foto: Hero Dijkema/Cumel

In Oost Gelre zien we vaak grote voertuigen zoals trekkers, hooiwagens of combines op de weg. Ook bedrijven in onze regio leveren het nodige vrachtverkeer op. Hierdoor ontstaan op doorgaande wegen soms knelpunten. Die willen we graag in kaart brengen en oplossen als het kan. Doet u mee aan ons onderzoek?

Wat is een knelpunt?

Een knelpunt ontstaat wanneer vracht- en/of landbouwverkeer een route neemt die daar eigenlijk niet voor bedoeld is. Dit kunt u op allerlei manieren ervaren. Bijvoorbeeld als chauffeur, automobilist, fietser of wandelaar. Maar ook als u vlak bij die weg woont, kunt u er last van hebben. Kortom, zo’n knelpunt kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Het kan vervelend zijn, maar u kunt er ook last van hebben door bijvoorbeeld stank of lawaai.

Vragenlijst invullen van 8 maart tot en met 2 april

De gemeenteraad wil graag weten wat u ervan vindt. We nodigen u daarom uit om uw mening te geven en mee te denken over mogelijke oplossingen. Bij de vragen gaat het vooral om uw beleving van de knelpunten. U kunt de vragenlijst invullen van 8 maart tot en met 2 april via www.oostgelre.nl/verkeersonderzoek. Gebruikt u uw mobieltje om mee te doen? Draai dan uw toestel een kwartslag, zodat u een breed beeldscherm heeft.