Innovatiefonds Oost Gelre

Innovatief idee? Doe een beroep op het Innovatiefonds Oost Gelre!

Vanaf 1 januari 2013 kunnen inwoners en bedrijven uit Oost Gelre een beroep doen op het Innovatiefonds. In dit fonds zit nog ruim € 600.000 voor het stimuleren van innovatie en duurzaamheid in onze gemeente. De aanvragen worden beoordeeld door een deskundige commissie.

De commissie wordt gevormd door: Koen Knufing, Marcel Eekelder en Redouane Taouil. De commissie beoordeelt inkomende aanvragen op geschiktheid voor een bijdrage uit het fonds en adviseert het college van B&W.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor bedrijven, verenigingen, instellingen, stichtingen en particulieren. Uit het fonds wordt een minimale bijdrage verstrekt van € 2.500 en een maximale bijdrage van € 50.000. De bijdrage uit het Innovatiefonds bedraagt 25% van het gehele investeringsbedrag.

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden: Aanvraagformulier Innovatiefonds (pdf - 408 kB).

Meer weten?

Meer informatie kunt u lezen in de Regeling Innovatiefonds gemeente Oost Gelre 2017 (pdf – 162 kB).

Met vragen kunt u terecht bij Sabine Chrispijn:
e-mail: s.chrispijn@oostgelre.nl
tel.: (0544) 39 36 07