Omgevingsvisie Oost Gelre klaar

27 september 2023
Nieuws

De gemeenteraad heeft op dinsdag 19 september unaniem ingestemd met de Omgevingsvisie ‘Groen en Verbonden Oost Gelre’.  

Waarom een Omgevingsvisie? 

Wie in Oost Gelre woont, ervaart het zelf: de omgeving verandert. De omgevingsvisie is een plan voor de leefomgeving in 2040 en vertelt wat voor gemeente Oost Gelre wil zijn in de toekomst. 

“Wij leven met ons allen in een snel veranderende wereld. Hiervan zijn de gevolgen ook in Oost Gelre merkbaar. Dat vraagt van ons allen en van ons als gemeentebestuur om goed vooruit te kijken. Welke gemeente willen wij zijn in 2040? Wat zijn onze wensen als het gaat om wonen, werken, landbouw, energie, landschap, zorg, welzijn, gezondheid, onderwijs, recreatie en sport? Hoe gaan wij al die wensen een plek geven? Op een manier dat die goed naast elkaar en mét elkaar kunnen bestaan? En met voldoende ruimte voor iedereen? Welke keuzes moeten we daarvoor maken? Al deze vragen en onderwerpen hebben een plek gekregen in onze omgevingsvisie 2040”, volgens wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Jos Hoenderboom. 

Omgevingsvisie voor en door inwoners  

Inwoners en medewerkers hebben veel energie gestoken in deze visie. Participatie heeft tot en met de laatste fase plaatsgevonden. Concrete voorstellen van inwoners zijn op het laatst nog verwerkt en hebben tot wijzigingen geleid in de Omgevingsvisie.  

Fractievoorzitter Bertie Bosker van NLOG:  “Met hart en ziel is samengewerkt. Er is veel aandacht geweest voor participatie. Inwoners, bedrijven en organisaties in onze gemeente zijn goed gehoord. Deze Omgevingsvisie is dan ook een product geworden van ons allen.” 

Fractievoorzitter Richard Klein Tank van de PvdA: “Als partij zijn wij blij met de Omgevingsvisie. Niet omdat daar nou niet zo zeer heel echt vernieuwende dingen in staan. Maar wel omdat het een intensief traject is geweest de afgelopen 2 jaar waarin door velen, burgers, bedrijven en organisaties, op een goede manier is meegedacht.” 

We zijn blij met de vele complimenten uit de raad. En dat zij de Omgevingsvisie hebben vastgesteld. We zijn trots op  het werk dat we met onze inwoners en maatschappelijke partners hebben verzet. U heeft veel ingebracht aan reacties en ideeën. Onze dank daarvoor!  

Wat nu? 

We gaan vol aan de slag om deze mooie visie uit te voeren. In de periode tot 2040 komen veel maatschappelijke keuzes voor de lange termijn samen met doelen van dit moment. Denk bijvoorbeeld aan wonen, werken, klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit en arbeidsmigranten. Dat betekent dat we beleid gaan maken. We gaan regels maken voor de onderwerpen uit de Omgevingsvisie.  

Woningbouw is zo’n belangrijk onderwerp. In de tussentijd heeft de raad in juni van dit jaar de Woonvisie vastgesteld die aansluit bij de Omgevingsvisie. Hierin staat wat we als gemeente aan nieuwe woningen willen gaan bouwen tot 2030.  

Een ander voorbeeld is ons Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP). Dat is al meer dan een jaar niet meer actueel. En hebben we met het oog op de invoering van de omgevingswet en de omgevingsvisie mogen uitstellen. Het Water en Riolerings Programma 2024-2027 is een programma onder de omgevingsvisie. Dit programma voeren we samen uit met Winterswijk en Waterschap Rijn en IJssel. Het GRP is een afgeleide hiervan. 

Het nieuwe beleid voor de opwekking van energie met wind komt in de afrondingsfase. Ook dit beleid sluit aan bij de omgevingsvisie. We verwachten dit nieuwe beleid begin 2024 aan de raad te kunnen presenteren. In het programma Stad Groenlo staan plannen beschreven tot en met 2027. “Het is wenselijk dit programma nog eens tegen het licht van de nieuwe omgevingsvisie te houden”, volgens raadslid Jeroen Gerretsen van het CDA. 

De hele omgevingsvisie leest u op onze website. De raadsvergadering waarin de omgevingsvisie is vastgesteld, kunt u via deze link nakijken.

Omgevingswet 

Onder de nieuwe Omgevingswet, die per 1 januari 2024 ingaat, is het verplicht om als gemeente een omgevingsvisie te hebben.  

Wilt u geïnformeerd worden over de Omgevingswet die per 1 januari 2024 ingaat? En wat deze voor u kan betekenen? Kijkt u dan op onze website. Hier publiceren wij vanaf 1 november alle actuele en belangrijke wijzigingen die voor u als inwoner belangrijk zijn. 

Wilt u geïnformeerd worden over woningbouw? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Wonen. Dat doet u door een bericht te sturen naar wonen@oostgelre.nl. De eerste nieuwsbrief Wonen komt in het najaar van 2023 uit.