Nog even over de afvalstoffenheffing 2024

08 november 2023
Nieuws

Voor het aan de weg zetten van de blauwe, groene en oranje containers betaalt u niets extra.

Vorige week publiceerden we over de programmabegroting 2024. Daar stond ook een overzicht van inkomsten en uitgaven bij. Daarin las u onder andere hoe hoog de kosten voor afvalstoffenheffing voor 2024 zijn.  

Daar was niet vermeld dat u voor het aanbieden van de groene gft-container, de blauwe papiercontainer en de oranje pmd-container niets extra betaalt. Hieronder nog even de kosten voor afvalstoffenheffing voor 2024 op een rij.  

Afvalstoffenheffing 

  • Elk huishouden betaalt jaarlijks een vastrecht. Dat is een vast bedrag per huishouden. Voor 2024 is dat €213,00. 
  • Daarnaast betaalt u voor het aanbieden van restafval.  

  • Heeft u een grijze container? Dat betaalt u voor elke keer dat u de container  
    aan de weg zet een bedrag van €5,84.

  • Brengt u restafval naar een ondergrondse verzamelcontainer? 
    Dan betaalt u voor elke keer dat u daar een zak ingooit €1,20. 

  • Voor het aanbieden van de gft-, papier- en PMD-container betaalt u niets extra.