Nog even over de afvalstoffenheffing 2023

03 november 2022
Nieuws
vuilcontainers

Vorige week stond er een artikel op onze gemeentepagina’s over de programmabegroting 2023. Daar stond ook een overzicht van inkomsten en uitgaven bij. Daarin las u o.a. hoe hoog de kosten voor afvalstoffenheffing voor 2023 zijn. Daar was niet vermeld dat u voor het aanbieden van de groene gft-container, de blauwe papiercontainer en de oranje PMD-container niets extra’s betaalt. Hieronder nog even de kosten voor afvalstoffenheffing voor 2023 op een rij. 

Afvalstoffenheffing

  • Elk huishouden betaalt jaarlijks een vastrecht. Dat is een vast bedrag per huishouden. Voor 2023 is dat € 205,00
  • Daarnaast betaalt u voor het aanbieden van restafval. 
    • Heeft u een grijze container? Dat betaalt u voor elke keer dat u de container aan de weg zet een bedrag van € 5,84
    • Brengt u restafval naar een ondergrondse verzamelcontainer? Dan betaalt u voor elke keer dat u daar een zak ingooit € 1,20
  • Voor het aanbieden van de gft-, papier- en PMD-container betaalt u niets extra’s.