Nieuws

Van

Tot en met

Bladval, veegrondes en bladkorven

De bladeren beginnen weer van de bomen te vallen. We willen overlast van bladval van gemeentebomen zoveel mogelijk beperken. Daarom vegen we meer en plaatsen we bladkorven. U kunt de bladkorven niet meer zelf aanvragen. Wij starten dit jaar met een pilot. We plaatsen op 45 locaties grotere bladkorven. Dat doen we op basis van ervaringen in voorgaande jaren. Alle informatie vindt u op www.oostgelre.nl/bladval.

Beelden bij woningbouw Park Vossenburcht Lievelde

Op www.oostgelre.nl/vossenburcht kunnen inwoners en belangstellenden nu een virtueel kijkje nemen in een nieuwe woonwijk in Lievelde: Vossenburcht. De plannen voor Vossenburcht zijn het resultaat van goed overleg met Lievelds Belang en direct omwonenden, aldus wethouder Bart Porskamp: “De ontwikkeling van deze locatie in Lievelde stond met stip op 1 in de Woonvisie kleine kernen. Het is mooi dat er nu een concreet plan ligt waar geïnteresseerden op kunnen reageren.”

Nieuwe noodverordening veiligheidsregio in verband met coronavirus

Door het verder oplopend aantal besmettingen heeft het kabinet eerder deze week de maatregelen weer aangescherpt. Hieruit is een nieuwe regionale noodverordening gekomen vanuit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Deze noodverordening is sinds 29 september van kracht.

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan en ruimtelijk kader Laarberg Centraal 2 ter inzage gelegd

Oost Gelre onderscheidt zich met innovatieve bedrijvigheid en wil dat graag zo houden, aldus wethouder Marieke Frank. “We hebben mooie bedrijventerreinen met innovatieve bedrijven, die veelal lokaal geworteld zijn. We proberen die bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren.” Onderdeel daarvan is de uitbreiding van bedrijventerrein Laarberg in Groenlo. “Er ligt nu een ruimtelijk kader ter inzage waarmee we, ondanks de stikstofproblematiek, toch nieuwe bedrijven kunnen faciliteren.”

Principemedewerking zonneparken Oost Gelre

Het college van B&W van Oost Gelre heeft principemedewerking toegezegd aan 3 initiatieven voor een zonnepark in deze gemeente. Wethouder Marieke Frank, verantwoordelijk portefeuillehouder voor deze ruimtelijke ontwikkelingen: “De 3 initiatieven komen voort uit de 1e tranche van de tender voor realisering van zonneparken. Het betreft 2 initiatieven in Groenlo en 1 in Zieuwent.”

Gebiedsontwikkeling voor nieuwbouw De Molenberg in Groenlo

Marga Klompé heeft plannen om woonzorgcentrum De Molenberg aan de Ziekenhuisstraat in Groenlo te her ontwikkelen. De wens is om, met behoud van de kapel, op de huidige plek van De Molenberg nieuw te gaan bouwen. Het bestaande gebouw kenmerkt zich mede door de ligging aan de gracht. Een mooie en unieke ligging die Marga Klompé wil behouden.