Nieuws

Van

Tot en met

Behandeling Programmabegroting in 2 vergaderingen

De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting op 2 opeenvolgende dagen: dinsdag 5 november (aanvang 14.00uur ) en woensdag 6 november (aanvang 19.30 uur). Beide vergaderingen vinden plaats in de

Gratis klimaatbomen voor bedrijven!

De winter is in aantocht – planttijd! Op initiatief van Bomenwacht Oost Gelre stelt de gemeente weer bomen beschikbaar vanuit de pilot Klimaat Klaor. Het gaat om 20 gratis bomen ter waarde van € 150. De aanplant van klimaatbomen draagt bij aan het vergroenen van bedrijventerrein De Kamp en Lindebrook. In januari heeft Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek in Lichtenvoorde al 3 klimaatbomen geplant. Welk bedrijf volgt?

Opfriscursus verkeersborden en verkeersregels

Huis van de Buurt van Marga Klompé organiseert een bijeenkomst over verkeersregels en verkeersborden. Hier kunt u uw kennis weer helemaal opfrissen. De bijeenkomst is bij De Molenberg in Groenlo op woensdag 13 november.

Woonvisie kleine kernen vastgesteld

De gemeenteraad heeft 15 oktober unaniem de Woonvisie kleine kernen vastgesteld. Wethouder Bart Porskamp is blij dat hij het tempo waarmee de woonvisie wordt opgepakt vast kan houden: “Er is aantoonbaar behoefte aan woningbouw in de kleine kernen. We hebben nu goed in beeld waar de kansen op woningbouw in de kleine kernen liggen. We willen hier samen voortvarend mee aan de slag.“

ROVA nieuwe samenwerkingspartner in beheer openbare ruimte Oost Gelre

Per 1 januari aanstaande neemt ROVA het beheer van de openbare ruimte in Oost Gelre over van Hacron Groen BV. Het college ziet in ROVA de gewenste samenwerkingspartner voor de toekomst, aldus wethouder Bart Porskamp. “Het gaat om veel meer dan alleen het onderhoud van groen of het vegen van straten. Het is voor ons ook een partner die flexibel in kan spelen op toekomstige ontwikkelingen over bijvoorbeeld klimaat en duurzaamheid, biodiversiteit, werkgelegenheid of bewonersinitiatieven in de openbare ruimte."

Terugblik op een succesvolle Slag om Grolle 2019

“Het is ongelooflijk als je ziet wat hier door vrijwilligers wordt neergezet.” Dat was een opmerking die burgemeester Bronsvoort afgelopen weekend veel hoorde van bezoekers uit binnen- en buitenland. “Ik wil de complimenten die ik kreeg graag doorgeven aan de organisatie, de vrijwilligers, de ondernemers en de inwoners van Groenlo.”

Start woonrijp maken Bosuil in Lichtenvoorde

Volgende week start aannemer Hoornstra met het woonrijp maken van de Bosuil 13 tot 33. In april was er een inloopavond voor bewoners. Hier werden tekeningen gepresenteerd met de aanleg van de woonstraat en de groenaanplanting. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot 20 december.

Gemeenteraad stemt in met nieuwe sporthal bij Marianum

De gemeenteraad heeft dinsdag 15 oktober ingestemd met de realisering van een nieuwe sporthal bij Marianum in Groenlo. De plannen daarvoor kunnen nu verder uitgewerkt worden. Maar dat gebeurt pas op het moment dat ook de financiering vastgesteld is. Dat gebeurt tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2020 op 5 en 6 november.

Let op: bladkorven alleen voor blad

Inwoners konden een paar weken geleden een bladkorf aanvragen voor hun buurt. Alle 50 beschikbare bladkorven zijn inmiddels geplaatst, verspreid over de gemeente. Hacron Groen maakt wekelijks een rondje en leegt de volle en bijna volle bladkorven.