Nieuws

Van

Tot en met

Hou het riool schoon!

Eigenlijk is het heel simpel: urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater mogen het riool in. Vochtige doekjes zijn steviger dan gewoon toiletpapier en kunnen daardoor verstoppingen veroorzaken. Gooi vochtige doekjes niet in het toilet, maar bij het vast afval, ongeacht de aanwijzing op de verpakking.

Unit Bouwen in de maand augustus telefonisch beperkt bereikbaar

Vanwege de vakantie heeft de unit Bouwen een lage bezetting. Vanaf 5 tot en met 30 augustus is de unit Bouwen daarom ’s middags na 12.30 uur niet meer telefonisch bereikbaar. Medewerkers van de receptie noteren de vragen, deze worden later behandeld.

De Zomerschool voor nieuwkomers

De derde editie van de Zomerschool in Lichtenvoorde voor nieuwkomers is nog in volle gang. Van 23 juli tot 29 augustus volgen kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een verblijfsstatus geheel vrijwillig verschillende activiteiten in het Sociaal Cultureel Centrum Den Diek. Dit jaar zijn er 35 enthousiaste deelnemers die ondanks de warme dagen elke dag weer present zijn.

Tenderproces 15 hectare zonneparken

De inschrijfperiode van de eerste tranche van het tenderproces voor de aanleg van zonneparken > 2 ha. in Oost Gelre nadert het einde. Op 23 augustus sluit de inschrijving voor initiatiefnemers. De inschrijving moet wel aan voorwaarden voldoen.

Openbare putten buitengebied alléén bestemd voor bluswater

De gemeente Oost Gelre heeft in het buitengebied circa 30 geboorde putten in eigendom en beheer. Deze geboorde putten zijn aangebracht voor het onttrekken van grondwater voor noodgevallen, zoals brand. De geboorde putten mogen dan ook alleen als bluswatervoorziening door de brandweer gebruikt worden en niet voor bijvoorbeeld besproeiing.

Samen met de gemeente Oost Gelre naar het Democratiefestival

Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus vindt het eerste landelijke Democratiefestival plaats. We vieren dat we in een land leven waar iedereen zijn of haar mening mag geven, waar verschillen mogen zijn en waar we samen keuzes maken, hoe moeilijk dat soms ook is. De locatie is prachtig: het eiland Veur Lent aan de Waal in Nijmegen. 

Vitelco/HPT dient nieuwe aanvraag in

Vitelco/HPT (voorheen Rompa/HPT) heeft op 28 juli alsnog een nieuwe aanvraag voor een revisievergunning ingediend. De aanvraag wordt de komende periode getoetst op volledigheid. Pas als de aanvraag volledig is wordt deze door de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) in behandeling genomen. Daarnaast blijft de gemeente inzetten op maatregelen tegen geuroverlast.

Doe mee aan fotowedstrijd met als thema: ‘Energie’

Volgend jaar komt de gemeentegids 2020 uit. Ook hiervoor schrijven we weer een fotowedstrijd uit. Het thema van de wedstrijd is: ‘Energie’. En dit kunt u heel breed opvatten. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie: het grootschalig opwekken van energie door bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens. Maar het mag ook iets zijn waar u zelf energie van krijgt, van wandelen in ons mooie buitengebied bijvoorbeeld. We zijn erg benieuwd naar uw inzending!

Eén verordening Sociaal Domein

Oost Gelre, Berkelland en Winterswijk willen binnen het Sociaal Domein maatwerk bieden aan hun inwoners. Daarom werken ze aan één toegankelijke verordening. Dit biedt ruimte om in te spelen op wat een inwoner écht verder helpt. De gemeenten trekken samen op, maar de concrete invulling wordt per gemeente vertaald naar de eigen, lokale situatie. De verordening Sociaal Domein vervangt straks alle huidige lokale regels op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatiewet en de Wet schuldhulpverlening.

Woningen voor jongeren en ouderen krijgen voorrang in de Achterhoek

De Achterhoekse gemeenten hebben unaniem gekozen om voorrang te geven aan woningen waar nu een tekort aan is: voor jongeren en ouderen. Naar verwachting nemen de gemeenteraden hierover eind september een besluit en kort daarna Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Wethouder Bart Porskamp is er blij mee: “Met onze visie op wonen in de kleine kernen sluiten we hier prima bij aan.”